Ważniejsze zasady systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ważniejsze zasady systemu ubezpieczeń społecznych w  Polsce - strona 1

Fragment notatki:

Ważniejsze zasady systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Od l stycznia 1999 roku materia ubezpieczeń społecznych regulowana jest 4 ustawami: - ustawa z 13 .10.1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych; - / 17.12.1998 r o emeryturach i rentach z FLIS; - ustawa z 25.06.1999 r o świadczeniach pieniężnych z ubezp społecznego w razie choroby i macierzyństwa; - ustawa z 12.056.1975 r o świadczeniach z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i o pracowniczych programach emerytalnych.Dotychczas emerytury finansowane były ze środków FUS gdzie wpływała składka i przeznaczona była na wszystkie rodzaje świadczeń ubezpieczeniowych. Wymiar ememrytury dokonywano tzw metdoą degresywną. Filar I i II to odpowiednik filaru l w ujęciu klasycznym zapewniającego emeryturę podstawowa gwarantowaną przez Państwo. Kryterium podziału ubezpieczonych na objętych nowym systemem lub pozostającym w dotychczasowym stanowi data urodzenia-jeśli przypada ona przed l stycznia 1949 r to emerytura będzie na dotychczasowych zasadach, natomiast osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r otrzymają emeryturę wg nowych zasad. Urodzeni po 31.12.1948r ale przed l styczniem 1969r mogli sami zdecydować czy część składki będzie przekazywana do II filaru czy cała składka pozostanie w ZUS na ich koncie indywidualnym. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz