Rola i istota systemu ubezpieczeń w Polsce - Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola i istota systemu ubezpieczeń w Polsce - Powszechne Towarzystwo Emerytalne - strona 1 Rola i istota systemu ubezpieczeń w Polsce - Powszechne Towarzystwo Emerytalne - strona 2 Rola i istota systemu ubezpieczeń w Polsce - Powszechne Towarzystwo Emerytalne - strona 3

Fragment notatki:

1. Stan systemu przed 01.01.1999 r. W chwili obecnej dla znacznej części naszego społeczeństwa obowiązuje system ubezpieczeń społecznych o charakterze mieszanym czyli repartycyjno - kapitałowym. System emerytalny w Polsce do 1 stycznia 1999 roku był systemem repartycyjnym, który funkcjonował na zasadzie redystrybucji. Składki odprowadzane przez pracodawcę finansowały wypłatę świadczeń dla obecnych emerytów i rencistów. „Jednak potrącone kwoty tylko pozornie wpływały na wysokość przyszłej emerytury osoby, która płaciła składkę. Ponieważ średnia życia przeciętnego Polaka w ostatnich latach wzrosła, zwiększyła się również w konsekwencji liczba osób, którym należały się świadczenia emerytalne. Kwota zebrana przez ZUS dzielona była na coraz więcej części, zatem wysokość emerytur malała”. Państwo chcąc ochronić emerytów przed spadkiem ich uposażenia podwyższało składki na ubezpieczenie społeczne. Do dziś należą one do najwyższych w Europie. Jeszcze na początku 1981 roku wysokość składki na ZUS wynosiła 25% zarobków (przy przyroście naturalnym 342 tys. osób rocznie). W 1988 roku składka wynosiła już 38%, ale i to okazało się za mało, bowiem przyrost naturalny spadł do 157 tys. „Obecnie składka ZUS wynosi aż 45% i także uważa się że jest niewystarczająca. Gdyby obecny system utrzymał się do roku 2020, składka sięgnęłaby 70% naszych zarobków, a każda zatrudniona osoba statystycznie utrzymywałaby 1,76 emeryta, gdzie na przykład w 1972 roku na jednego emeryta pracowało 5 osób, w 1981 roku 3,5 osoby, a w 1992 roku 2 osoby”. Oczywiście nie można podwyższyć składek do takiej wysokości, ponieważ koszt utrzymania pracownika stałby się dla pracodawców absurdalnie wysoki. Państwo zmuszone zostało do dotowania emerytur z budżetu, do którego wpływają pieniądze przede wszystkim z podatków. Dla przeciętnego obywatela nie było nawet jasne, czy w składkach ZUS czy też w formie innego, ukrytego podatku odprowadza pieniądze. „Na tę absurdalną sytuację nakładały się jeszcze tzw. stare, nowsze i najnowsze „portfele” emerytur, a zasady ich naliczania również były niejasne. Na przykład osoba, która pracowała 40 lat i miała wysokie dochody (a zatem odprowadzała wysokie składki do ZUS) otrzymywała taką samą emeryturę jak ci, którzy przeszli na emeryturę później, choć pracowali znacznie krócej i zarabiali mniej. Stary system emerytalny był dodatkowo obciążony różnorakimi dodatkami i przywilejami: od deputatów, przez mundurowe, zbowidowskie czy branżowe”.

(…)

… zadań ZUS będzie bez wątpienia zarządzanie środkami zgromadzonymi przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS). FUS będzie państwowym funduszem celowym, powołanym do realizacji zadań z zakresu ubezpieczenia społecznego, działającym w systemie repartycyjnym. II filar systemu stanowią prywatne powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), które tworzą i zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE…
… składkę emerytalną na indywidualnym koncie obsługiwanym przez ZUS w ramach I filaru, czy też zdecydują się na wybór jednego z otwartych funduszy emerytalnych w ramach II filaru, co spowoduje konieczność przekazania części składki emerytalnej do wybranego funduszu emerytalnego. Wysokość emerytury otrzymywanej z ZUS będzie zależała od kwoty zapisanej na indywidualnym koncie, czyli od tego, jakie płaciliśmy…
… ubezpieczeń społecznych tj.:
ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. ustawa - matka) oraz
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
stworzyło nową sytuację zarówno dla pracodawców, jak i ogółu ubezpieczonych. Ci pierwsi (zwani płatnikami składek) zostali obciążeni dodatkowymi obowiązkami w zakresie naliczania…
… pieniędzy, m.in.:
lokaty w komercyjnym towarzystwie ubezpieczeniowym, fundusz inwestycyjny połączony z ubezpieczeniem na życie,
lokaty na długoletnim rachunku bankowym,
wykupienie obligacji Skarbu Państwa lub akcji na giełdzie,
przystąpienie do otwartych funduszów inwestycyjnych (powierniczych),
wykupienie grupowego ubezpieczenia na życie w firmie,
udział w Pracowniczych Programach Emerytalnych…
… w pracowniczym programie emerytalnym, który może być zaoferowany pracownikom przez pracodawców.
Reforma emerytalna tworzy rynek ubezpieczeń emerytalnych finansowanych z innych źródeł niż obowiązkowa składka odprowadzana do ZUS. Wspierane i nadzorowane przez państwo pracownicze programy emerytalne stanowią dodatkowe źródło dochodów na emeryturze.
Przyszłe świadczenie otrzymywane w ramach PPE będzie pochodzić…
… ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu. Osoby nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu:
a) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło,
b) członkowie rad nadzorczych i zarządów spółek nie zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło,
c) uczniowie odbywający praktyki szkolne,
d) zarządcy przedsiębiorstwa pracujący na podstawie umowy o dzieło, e) syndyk masy upadłości prowadzący postępowanie upadłościowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz