Fundusze emerytalne w Polsce i na świecie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze emerytalne w Polsce i na świecie - omówienie  - strona 1 Fundusze emerytalne w Polsce i na świecie - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 rokiem). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego. Innymi słowy - emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie.
W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 67 lat. Świadczenia społeczne są obsługiwane oddzielnie dla rolników (KRUS) oraz dla reszty pracujących (ZUS).
Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary:
I filar - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS,
II filar - Otwarty fundusz emerytalny (w skrócie OFE),
III filar - np. Indywidualne konto emerytalne (w skrócie IKE).
O ile I i II filar są obowiązkowe, o tyle III filar jest dobrowolny.
Pierwszy filar prowadzony przez ZUS finansowany jest składką w drodze repartyzacji. Zapewnia on powszechnie emeryturę o niskiej wysokości, przy jednoczesnym zachowaniu renty rodzinnej i renty inwalidzkiej w razie niezdolności do pracy
Drugi finansowany jest metoda kapitałową. W ramach tego filaru środki pieniężne z ubezpieczenia emerytalnego trafiają do prywatnych funduszy emerytalnych (OFE). Podmioty te pomnażają gromadzone składki przez inwestycje na rynku kapitałowym. Trzeci filar jest również finansowany metoda kapitałową. Jest to dobrowolny system pracowniczych programów emerytalnych oraz indywidualnych kont emerytalnych funkcjonujących bez gwarancji państwa.
Systemy emerytalne na świecie
W części krajów funkcjonują dalej (zazwyczaj jako jeden z elementów) systemy „podatkowe”, gdzie świadczenie jest w jednakowej wysokości dla wszystkich uczestników. W innych krajach rozwinęły się systemy, gdzie wysokość należnego świadczenia emerytalnego zależy od wysokości otrzymywanych w czasie pracy dochodów. Niemal w całej Europie Zachodniej funkcjonują systemy emerytalne zwane repartycyjnymi, oparte na obowiązkowym ubezpieczeniu, mającym charakter umowy międzypokoleniowej. Świadczenia wypłacane są ze składek pracujących, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego będą otrzymywać pieniądze od następnych pokoleń.
Kierunki zmian
W Europie nie podejmuje się decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego z dnia na dzień. Podnosi się go stopniowo , np. we Francji wiek 62 lat będzie obowiązywał dopiero od 2018 roku co i tak budzi protesty społeczeństwa. Wielka Brytania zamierza podnieść wiek emerytalny do 68 lat. Holandia, Niemcy oraz Włochy mają podobne plany. Kraje europejskie przerzucają odpowiedzialność za emerytury na pracowników i pracodawców ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz