Warunki nabycia prawa do emerytury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki nabycia prawa do emerytury  - strona 1 Warunki nabycia prawa do emerytury  - strona 2

Fragment notatki:

WARUNKI NABYCIA PRAWA DO EMERYTURY 1.Ustawa z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mówi o warunkach nabycia uprawnień do świadczeń i zasad ustalania ich wysokości. Zasady i tryby przyznawania oraz wypłaty świadczeń zostały uregulowane jednolicie dla świadczeń rentowych i wszystkich emerytur z FUS-u.
2.Nabycie prawa do jakiegokolwiek świadczenia uwarunkowane jest następującymi warunkami:
-wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
-posiadania wymaganego okresu ubezpieczenia, (przy świadczeniach rentowych - zdarzenie objęte ubezpieczeniem wystąpiło w okresie ubezpieczenia, a najpóźniej w okresie 18 m-cy od jego ustania).
3.Zdarzenia objęte ubezpieczeniem : -niezdolność do pracy,( 5 lat)-ubezpieczenie rentowe
-śmierć ubezpieczonego,(5 lat)-ubezpieczenie rentowe
-osiągnięcie wieku emerytalnego ( mężczyźni-25 lat, kobiety-20 lat)-ubezpieczenie emerytalne.
4.Emeryturę nabywa mężczyzna gdy:
-ma ukończone 65 lat,
-jeżeli osiągnął co najmniej 25-letni okres ubezpieczenia.
5.Emeryturę nabywa kobieta gdy : -ma ukończone 60 lat,
-jeżeli osiągnęła 20-letni okres ubezpieczenia.
6.Ubezpieczeni będący pracownikami, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego mogą o 5 lat wcześniej przejść na emeryturę:
-kobieta, która ma 30-letni okres ubezpieczenia albo została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
-mężczyzna gdy został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy,
-oboje gdy nabyli prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.
7.Ubezpieczonym pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje emerytura w niższym wieku m.in. nauczycielom, górnikom, kolejarzom.
TRÓJFILAROWY SYSTEM EMERYTUR 1)pierwszy filar - to emerytura minimalna, wypłacana jak dotychczas przez ZUS, finansowana z kapitału emerytalnego, 2)drugi filar - to emerytura z otwartych prywatnych funduszy emerytalnych, które powstają z części składek na ubezpieczenie emerytalne, gromadzone na indywidualnych kontach ubezpieczonych, korzystnie i bezpiecznie lokowane w różnych funduszach inwestycyjnych, 3) trzeci filar - to emerytura z dobrowolnych składek, wynikająca z zakładowych i branżowych pracowniczych programów emerytalnych, organizowanych przez pracodawców, lokowanych w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych lub z dobrowolnych ubezpieczeń osobowych. OKRESY SKŁADKOWE I NIESKŁADKOWE W PRAWIE EMERYTALNYM 1.Okresem ubezpieczenia jest okres: -składkowy -okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne a także np. okresy pracy przymusowej w okresie II wojny światowej oraz internowania w okresie stanu wojennego w 1981r. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz