Składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne:
Składka na ubezp.. społeczne - świadczenie pieniężne o charakterze:
- odpłatnym - jeżeli ktoś chce uzyskać rentę, emeryturę to musi to świadczenie sobie wypracować opłacając należne składki,
- przymusowym - zarówno ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, jeżeli ktoś decyduje się na to aby podlegać ubezp. to w ślad za tym musi opłacać składki w należnej wysokości,
- celowym - jakie świadczenia w ramach danej składki będą realizowane? W ramach składki rentowo - emerytalnej - renta, renta rodzinna, emerytura, składka chorobowa- zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rehabilitacyjne, składka wypadkowa - wypadki w pracy,
- bezzwrotnym - jeżeli osoba nie wykorzysta świadczeń nie może wystąpić z wnioskiem aby jej zwrócono wpłacone skalski lub zaliczono je na poczet przyszłych składek.
Zasada ta jednak ulega modyfikacji - OFE - które pobierają składki emerytalne - można wskazać osobę, kto wykorzysta składki w razie śmierci ubezpieczonego (obligatoryjnie część małżonek, resztę można wskazać beneficjenta). W przypadku ZUS-u tego nie ma.
Składki są ustalane stopą procentową w zasadzie równą dla wszystkich z wyjątkiem składki wypadkowej, której wysokość zależy od ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej.
Emerytalna - 19,52% (najbardziej obciążająca) - po 9,76% płatnik i ubezpieczony
Rentowa - 6% (4,50% płatnik, 1,5% ubezpieczony)
Chorobowa - 2,45% - ubezpieczony
Wypadkowa - 0,67% - 3,33%
Składka emerytalna - obowiązek jej opłacania dzieli się po połowie na pracodawcę i pracownika. Wyjątek - ubezpieczenie dobrowolne lub osób prowadzących działalność gospodarczą - osoby te opłacają całość sami. 19,52% - płatnik przekazuje do ZUS
- ZUS przekazuje 7,3%: do OFE (dla ur. po 1.01.1969 obowiązek, dla osób ur. w latach 1949-1969 jeżeli przystąpiły do OFE
11,87% - pozostaje w ZUS
0,35% - do Funduszu Rezerw Demograficznych (od 4 lat wysokość tej składki zmienia się o 0,05%, najpierw było 0,0%. Obecny rok to ostatni rok w którym składka ta jest przekazywana do FRD). Od 2009 planowano nie odprowadzanie już tej składki i o tę kwotę obniżyć składkę emerytalną. Jak będzie zobaczymy….
FRD jest po to aby zabezpieczyć fundusze na wypłatę świadczeń, kiedy sytuacja zmieni się ze względu na wzrost demograficzny. Gromadzone są w nim oprócz powyższej składki także obecne nadwyżki ze świadczeń emerytalnych, odsetki z tytułu lokat bankowych, darowizny. Będzie mógł być uruchomiony w 2009 roku.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz