Finansowabie ubezpieczenia społecznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finansowabie ubezpieczenia społecznego - strona 1 Finansowabie ubezpieczenia społecznego - strona 2 Finansowabie ubezpieczenia społecznego - strona 3

Fragment notatki:

FINANSOWANIE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Tradycyjnie wyodrębnia się 2 modele finansowania:
model funduszowy
model budżetowy
Ad.1.
Model funduszowy występuje w tradycyjnym ubezp. społecznym, w którym składka opłacana jest przez pracownika (szerzej-ubezpieczonego) i pracodawcę, czyli podmiot zatrudniający tego ubezpieczonego. Składka wpływa do funduszu lub funduszy( jeśli jest ich kilka) ubezpieczenia społecznego i z tych funduszy wypłacane są świadczenia.
Ad.2
Model budżetowego finansowania jest związany z systemem zaopatrzenia społecznego. To jest ten system, w którym świadczenia finansowane są bezpośrednio z budżetu państwa, a więc z podatków obywateli.
Współcześnie modele te nie występują już w czystej postaci. Występuje uzupełnianie np. modelu funduszowego, który występuje w większości krajów europejskich, przez dotacje z budżetu, czyli partycypację budżetu państwa. Ta partycypacja wiąże się z koniecznością zapewnienia stabilności finansowej w obrębie funduszu ubezp. społecznego. Model funduszowy jest tradycyjnym modelem, występującym w polskim systemie prawnym, począwszy ok. okresu II RP Az po dzień dzisiejszy. W owej II RP fundusze te (było ich 5) miały osobowość prawną i były zarządzane przez zcentralizowaną strukturę, jaką był ZUS.
Po II wojnie model funduszowy został zlikwidowany na rzecz budżetowego. W latach 50-tych władza ludowa zlikwidowała wszystkie fundusze ubezpieczenia społ. i zachowana składka w całości wpływała do budżetu - i z niego były wypłacane świadczenia. W tym też okresie zlikwidowano ZUS a wykonawstwo ubezpieczeń podzielono między związki zawodowe - które wypłacały świadczenia krótkoterminowe, oraz Rady Narodowe - które wypłacały świadczenia długoterminowe - czyli renty i emerytury. W tym okresie doszło też do podziału wymiaru składki, która była dotychczas składką łączna (jedna składka na pokrycie wszystkich ryzyk). Podział przebiegał wg sektorów gospodarki narodowej. Sektor uspołeczniony płacił składkę na ubezp. społ 15,5%, a nieuspołeczniony - 30% podstawy wymiaru,
Metoda funduszowa została przywrócona w roku 1965, przy okazji objęcia ubezp. społ. pierwszej grupy niepracowniczej, czyli rzemieślników. W 1968 przywrócono Fundusz Emerytalny Pracowników - został on wyodrębniony z budżetu i gromadził 8,5% z tych 15,5%. W 1972 - przywrócono Fundusz Ubezpieczenia Społecznego, wkrótce pochłonął on inne fundusze i od 1986 mamy jednolity FUS. W okresie PRL nie miał on oczywiście osobowości prawnej, miał charakter parabudżetowy - był ustalany corocznie wraz z budżetem państwa w formie planu finansowego. Taka struktura FUS przetrwała do chwili obecnej.
Po 1.01.1999 nastąpiło wdrożenie nowego systemu ubezp. społecznego zachowano parabudżetowy charakter FUS, nadając mu charakter państwowej jednostki organizacyjnej, która pozostaje w dyspozycji ZUS.

(…)

… rzeczywistości prawnej obok FUS pojawiły się nowe struktury organizacyjne - Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), który uzyskał osobowość prawną i na który odprowadzane jest 0,1 % składki emerytalnej. Zgromadzone środki przewidziane są na uzupełnienie przewidywanego braku środków Funduszu Emerytalnego wyodrębnionego z FUS - co ma wiązać się z przechodzeniem na emeryturę powojennego wyżu demograficznego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz