Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - strona 1

Fragment notatki:

Olzacka. Notatka składa się z 1 strony.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Zadania: Wypłacanie odszkodowań OC kierowców i OC rolników: Za szkodę na osobie, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcy; Za szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń: Zaspokojenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników i budynków rolnych; Zaspokajanie roszczeń z tytułu innych ubezpieczeń obowiązkowych i umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50% wierzytelności (nie więcej jednak niż kwota będąca równowartością w złotych 30 tys EUR). UWAGA: UFG nie wypłaci odszkodowania, gdy poszkodowany posiadał własne ubezpieczenie dobrowolne. Polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych Zrzesza zakłady ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie OC kierowców; Przedmiotem działalności PBUK m.in.: Wystawanie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych krajach, Zawieranie umów z zagranicznymi biurami ubezpieczeń komunikacyjnych o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych; Organizowanie likwidacji lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium RP przez pojazdy z rejestracją zagraniczną. Rzecznik Ubezpieczonych Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesu ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Do jego zadań należy m.in: Reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia (polegające głównie na reprezentowaniu ubezpieczonych w sprawach spornych z zakładami ubezpieczeń); Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych; Informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń; Działalność edukacyjno - informacyjna w zakresie ubezpieczeń.

(…)

… mechanicznych i OC rolników i budynków rolnych;
Zaspokajanie roszczeń z tytułu innych ubezpieczeń obowiązkowych i umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50% wierzytelności (nie więcej jednak niż kwota będąca równowartością w złotych 30 tys EUR).
UWAGA: UFG nie wypłaci odszkodowania, gdy poszkodowany posiadał własne ubezpieczenie dobrowolne.
Polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych
Zrzesza zakłady…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz