Społeczności lokalne a zbiorowości terytorialne - wykład 2 semestru

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczności lokalne a zbiorowości terytorialne - wykład 2 semestru - strona 1 Społeczności lokalne a zbiorowości terytorialne - wykład 2 semestru - strona 2 Społeczności lokalne a zbiorowości terytorialne - wykład 2 semestru - strona 3

Fragment notatki:

Społeczności lokalne a zbiorowości terytorialne.
Koncepcja Gemeinschaft i Geselschaft F. Tonniesa
Istnieją dwa typy zbiorowości społecznych.
* Gemeinschaft - wspólnota np. rodzina, wieś tradycyjna, gmina, przyjaźń rówieśnicza.
* Geselschaft - stowarzyszenia np. spółki, towarzystwa handlowe, zrzeszenia, społeczeństwo. Na odmiennych rodzajach więzi społecznych oparte.
Rodzaje woli wg Tonniesa. - wola organiczna - płynąca z niedostępnej dla refleksji
jaźni ludzkiej - kieruje się emocjami, spontaniczna i irracjonalna
-wola racjonalna - będąca wynikiem namysłu i wyrachowania Pod wpływem każdego z rodzajów woli kształtują się odmienne stosunki społeczne.
-wola organiczna - stosunki naturalne
-wola arbitralna - stosunki umowne, typowe dla stowarzyszeń.
Wspólnoty:
- grupy społeczne oparte na stosunkach pokrewieństw rodziny, rody, klany
-grupy społeczne oparte na stosunkach przyjaźni (rówieśnicze, koleżeńskie)
-grupy sąsiedzkie, w których ziemia i wspólnota zamieszkania rodziły wspólnotę gospodarowania i codziennego obcowania (wieś tradycyjna, gmina wiejska)
Stowarzyszenia - grupy społeczne, które opierają się na porozumieniach między jednostkami do realizacji określonych celów (np. spółki, towarzystwa handlowe, zrzeszenia)
Szkoła Chicagowska - grupa badaczy skupionych wokół Roberta E. Parka
Główne zasługi szkoły chicagowskiej.
Zwrócenie uwagi na społeczności lokalne w obrębie miasta. Wypracowanie metody monograficznej jako jednej z metod socjologii.
Pomimo dużego zainteresowania społecznościami lokalnymi w socjologii nie wyodrębniła się odrębna subdyscyplina zajmująca się wyłącznie tą problematyką.
Zajmują się nią różne subdyscypliny
-socjologia wsi
- socjologia miasta
-socjologia polityki
-socjologia powojenna - procesy integracji zbiorowości osób pochodzących z różnych regionów Polski (ziem odzyskanych)
-socjologia lat 60 - lokalne konsekwencje urbanizacji i industrializacji (Nowa Huta, Nowe Tychy_
-socjologia współczesna - problem lokalizmu i rozwoju lokalnego (poszukiwania w środowiskach lokalnych źródeł rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju)
Społeczność lokalna - grupa zamieszkująca niewielkie, wyodrębnione terytorium (parafia, wieś, osiedle)
w której występują silne więzy wynikające ze wspólnoty interesów i poczucia, przynależności do miejsca.
Cechy społeczności lokalnej:


(…)

… w nich stosunki rzeczowe
W społeczeństwach tradycyjnych życie człowieka toczyło się wśród grup pierwotnych, w nowoczesnych społeczeństwach - wśród organizacji formalnych Organizacjami formalnymi zajmują się m.in. :
-socjologia organizacji
-nauka o organizacji Źródła historyczne socjologii organizacji i nauki o organizacji:
- zainteresowanie nowoczesnym państwem i zasadami jego organizacji -teorie zarządzania Typ…
… i doświadczenie.
Szkoła stosunków międzyludzkich, human relations
-wpływ na pracę ma atmosfera
-poczucie uczestnictwa motywuje do pracy
Kierunek administracyjny - koncentracja na zarządzaniu całym przedsiębiorstwem i centralne funkcje kierownicze usprawnienia struktury organizacyjnej całego przedsiębiorstwa.
„patologie” biurokracji - ograniczenia racjonalności działań Weberowskiego typu idealnego biurokracji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz