Pytania i odpowiedzi (przykładowe) z socjologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi (przykładowe) z socjologii - strona 1 Pytania i odpowiedzi (przykładowe) z socjologii - strona 2 Pytania i odpowiedzi (przykładowe) z socjologii - strona 3

Fragment notatki:

Pytania
1.Koncepcja anomii w ujęciu Durkheim'a
2.Typologia grup społecznych (formalne i nieformalne)
3.Na czym polega relatywizm normatywny (zmienność norm)
4.Pojęcie więzi społecznej i klasyfikacja więzi (kryteria)
5.Role społeczne - modyfikacje ról, typy przywódców
6.Biurokracja wg koncepcji M. Webera
7.Błędne koło biurokracji wg M. Grozier'a
8.System norm religijnych, moralnych, obyczajowych.
9.Lokalizm a centralizm różnice
10.Rodowód socjologii jako dyscypliny naukowej
11.Co to jest socjologia jako nauka - metody działania
12.Świadomość prawna społeczeństwa - postawy ludzi wobec prawa
13.Normy prawne
14.Człowiek istotą społeczną
15.Autodefinicja - 4 wersje jaźni
16.Pojęcie kultury wg prof. Czarnowskiego
17.Definicje społeczności lokalnej
18.Aspekty społ. Lokalnej wg prof. Rybickiego (więź stanowiona)
19.Koncepcje Georga Simmela
20.Normująca funkcja kultury - 4 systemy
ad 1). Koncepcja anomii w ujęciu Durkheim'a - Dobrze funkcjonujące społeczeństwo zespolone jest pewnym ładem i porządkiem społecznym, jego funkcjonowanie opiera się na normach moralnych - tym odpowiada ład instytucji dzięki czemu jednostki mają świadomość, że istnieje mechanizm kontroli społecznej. Stan anomii to stan dezorganizacji. Wg E. Durkheim'a stan anomii występuje wtedy, kiedy następuje zanik lub osłabienie norm określających reguły zachowania, szczególnie norm moralnych, kiedy ludzie tracą poczucie dobra i zła, uczciwości i nieuczciwości. Wówczas ład społeczny jest zdezorganizowany. Upadają wzorce moralne, rozpada się solidarność ludzka, a dominuje walka - następuje wybuch zachowań patologicznych, próżnia moralna, zawieszenie zasad, rozluźnienie więzi, chaos. Przestają istnieć autorytety, nie wiadomo komu ufać, słabnie motywacja, wartości, utracenie tożsamości, zagubienie. Anomia pojawia się w sytuacjach gwałtownych zmian w strukturze społecznej - z okresami kryzysów (rewolucja, emigracja)..
Koncepcja anomii wg Roberta Kirk Mertona Stan anomii pojawia się gdy występują sprzeczności między wartościami (celami) do których mamy dążyć a normami (środkami), które społeczeństwo nam dostarcza abyśmy realizowali te cele. Każdy w procesie socjalizacji uczy się norm i tylko gdy jednostka jest całkowicie zadowolona z norm (środków) nie występuje anomia. Jednostka staje się konformistą (akceptuje obecny stan rzeczy).


(…)

… jesteśmy gotowi ulec presji i dysonansowi poznawczemu (zachowanie konformistyczne). Tylko nie którzy nie ulegają i nie rezygnują ze swoich norm (i nie odczuwają dysonansu).
ad. 4). Pojęcie więzi społecznej i klasyfikacje więzi / kryteria - więź społeczna jest to ogół trwałych stosunków społecznych, w które wchodzą ludzie w trakcie swego społecznego bytowania .
Poczucie więzi to: poczucie przynależności i pewnych wspólnych wartości, tendencje konformistyczne co do tej grupy, to zdolności przedkładania interesów własnych na rzecz grupy.
Wg Durkheima - wyróżniamy więzi: solidarność organiczna - podobny związek jaki występuje w organizmie ludzkim, ludzie są związani ze sobą ponieważ różnią się między sobą, ale są sobie potrzebni-podział pracy (relacje lekarz i szewc).
solidarność mechaniczna - bazuje na podobieństwie między ludzimi (np. ta sama płeć, choroba), tożsamości.
Podział więzi wg koncepcji prof. Rybickiego
ze względu na genezę powstania więzi: 1). naturalne - człowiek automatycznie staje się członkiem grupy bez udziału naszej woli. Los jednostki jest tożsamy z losem zbiorowym - wspólne doświadczenia, perspektywa długiego trwania, posiadanie autorytetów lokalnych (np. rasa, pochodzenie - rodziców…
…, nadawanie pojęciom formy twierdzeń naukowych, zwraca szczególną uwagę na formę.. 2. właściwość genetyczna - geneza jest inna niż wiedzy potocznej. Podejście krytyczne polegające na uwolnieniu się od cudzych poglądów nawet jeśli są to wybitne autorytety wg Stanisława Ossowskiego naczelną cechą naukowca jest niepokorność intelektualna. Myślenie krytyczne źródłem poznawania, naukowiec powinien być obiektywny…
… z wzorcami.
Koncepcja anomii wg prof. St. Osowskiego Zmiana postawy wywołana dysonansem poznawczym pod wpływem czynników zewnętrznych np.nacisk
ad. 2).Typologia grup społecznych. Grupy społeczne można podzielić ze względu na więzi na: formalne ( przewaga więzi bezosobowych, wtórne) i nieformalne (przewaga więzi osobistych, pierwotne).
Formalne - (partie, organizacje społeczne). Działalność tych grup oparta…
… ( + ) ( - ) - stan frustracji fiksacyjnej (akceptujemy cel, nie akceptujemy norm/środków)
np. 80 lata wydarzenia na wybrzeżu - wołano socjalizm tak wypaczenia nie. Wszyscy wierzyli, że socjal. jest przyjazny, odrzucano tylko środki III ( - ) ( + ) - rytualizm (odrzucamy socjalizacje, chcemy zachować uprawnienia i przywileje)ktoś kto odrzuca cele ale z uporem chce zachować pewne normy
IV ( - ) ( - ) - wycofanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz