Źródła władzy w organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła władzy w organizacji - strona 1 Źródła władzy w organizacji - strona 2 Źródła władzy w organizacji - strona 3

Fragment notatki:


Źródła władzy w organizacji.  1.  Formalne możliwości działania.   - Charakterystyczna podstawa władzy w systemach legitymizowanych przez prawo (biurokracja w  sensie weberowskim)  Możliwości te są:  - przypisane do stanowiska, nie do osoby  - definiowane w kategoriach praw i obowiązków  - równoznaczne z delegacją uprawnień władczych w dół lub poziomo w hierarchii  - skuteczne o tyle, o ile zyskują oddolną akceptację.   2.  Kontrola nad zasobami.  ZASOBY = pracownicy, pieniądze, surowce, wiedza, informacja, energia    Pieniądz  jest najbardziej płynny: można za jego pomocą uzyskać inne zasoby – dlatego też  pozyskiwaniu, dzieleniu i wydatkowaniu pieniędzy zawsze towarzyszy polityka.  Nie jest potrzebne sprawowanie totalnej kontroli nad finansami. Wystarcza wpływ (dostęp) na środki  jeszcze nie zaangażowane i wykorzystanie tego wpływu wg własnego uznania;  Rolę pieniądza w przetargach o władzę obrazuje znane porzekadło:  jeśli nie wiesz o co chodzi, chodzi  o pieniądze.    Strategiczny dziś zasób – wiedza i informacja.    Można budować podstawę własnej władzy tworząc nową wiedzę, ograniczając dzielenie się wiedzą,  kradnąc wiedzę.   Jeśli ludzie definiują sytuacje jako realne, mają one realne konsekwencje : można sprawić  (manipulacja informacjami) by ludzie postrzegali pewne sytuacje jako realne  technika popularna w  tzw. zarządzaniu przez kryzysy.  Dyskredytacja wiedzy : jej odrzucenie; może mieć potwierdzenie w defektach wiedzy, można też  jedynie wyśmiać wiedzę lub jej twórcę (niezwykle skutecznie wśród niezbyt rozgarniętej publiczności)   3.  Wykorzystanie zmian struktury.   Struktura organizacji jest często wykorzystywana jako narzędzie polityki:   - zmiany struktury (reorganizacje, restrukturyzacje) są zazwyczaj w oficjalnej retoryce prezentowane  jako uzasadnione względami ekonomicznymi. Bywa iż rzeczywistym   4.  Kontrola nad procesem decyzyjnym.  Organizacja = system podejmowania decyzji.  - wpływ na procesy w podejmowaniu decyzji można uzyskać m.in. poprzez ukrycie zasadniczych  kwestii i problemów przed opinią publiczną, opóźnienie podejmowania decyzji zasadniczych przez  podejmowanie drugo- czy trzeciorzędnych w celu skierowania uwagi na co innego  - regułami podejmowania decyzji można manipulować  5.  Kontrola nad obszarami granicznymi  - Kontakty  między działami organizacji   - Kontakty  między firmą i jej otoczeniem ; śledząc wymianę i kontakty w tych granicznych obszarach  można zyskać dość znaczną władzę; przykład: wyjątkowa pozycja osób mających dobre relacje z  dostawcami surowców lub półfabrykatów potrzebnych organizacji; 

(…)

… mających dobre relacje z
dostawcami surowców lub półfabrykatów potrzebnych organizacji;
- Kontrola dostępu do osób kluczowych: prezesów, prezydentów, członków rad nadzorczych – mając
dostęp do tej sfery, łatwo uzyskać wpływ na poglądy tych kluczowych osób.
Kontrola nad techniką:
Wprowadzenie nowych metod produkcji zwykle jest problemem politycznym.
- technika wprowadza nowe/modyfikuje zależności…
… możliwości otacza się uległymi mężczyznami.
Nowoczesny przykład stosowania tej strategii: Margaret Thatcher.
Źródła władzy w organizacji.
1. Formalne możliwości działania.
- Charakterystyczna podstawa władzy w systemach legitymizowanych przez prawo (biurokracja w
sensie weberowskim)
Możliwości te są:
- przypisane do stanowiska, nie do osoby
- definiowane w kategoriach praw i obowiązków
- równoznaczne…
… i kontakty w tych granicznych obszarach
można zyskać dość znaczną władzę; przykład: wyjątkowa pozycja osób mających dobre relacje z
dostawcami surowców lub półfabrykatów potrzebnych organizacji;
- Kontrola dostępu do osób kluczowych: prezesów, prezydentów, członków rad nadzorczych – mając
dostęp do tej sfery, łatwo uzyskać wpływ na poglądy tych kluczowych osób.
Kontrola nad techniką:
Wprowadzenie nowych…
… rozsądku”, „prawica groźba dyktatury”
- teatralne gesty: zachowania zapożyczone z teatru, gry aktorskiej; aranżacja otoczenia na wzór
scenografii, sposób ubierania się, style zachowania. W świecie firm wiele zdarzeń przypomina
przedstawienia, spektakle
- gry: np. integracja – wkradanie się w łaski, „budowanie się” – tzn. eksponowanie na różne sposoby
własnej przydatności i talentów, deprecjonowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz