Socjologia - skrypt - Organizacja pozarządowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - skrypt - Organizacja pozarządowa - strona 1 Socjologia - skrypt - Organizacja pozarządowa - strona 2 Socjologia - skrypt - Organizacja pozarządowa - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI
ćwiczenia
15.10.2007
Ćwiczenia 1
Kryteria charakteryzujące organizację pozarządową:
określenie typu zrzeszenia
zakres terytorialny organizacji i jak wpływa na jej działalność
misja i cele organizacji
funkcje zrzeszenia
działalność
fundusze
adresat działać (czy aby skorzystać z oferty trzeba być jej członkiem)
struktura organizacyjna
ocena strony internetowej
próba krytyki wybranej organizacji z wskazaniem mocnych i słabych stron
22.10.2007
Ćwiczenia 2
Tożsamość - nasza autodefinicja, odpowiedź na pytanie „kim jestem?”. Jest to bardzo dynamiczny proces uwarunkowany różnymi wydarzeniami w życiu. O tym kim jesteśmy decyduje różnego rodzaju przynależność do grup. RODZAJE ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNYCH:
Zbiór społeczny - zbiór ludzi posiadających cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora, np. zbiór kobiet, blondynów. Kategoria zawodowa - zbiór ludzi wykonujących ten sam zawód, kategoria wieku - zbiór ludzi w tym samym wieku. Kategorie społeczne - są to zbiory wyróżnione na podstawie cech ważnych dla życia społecznego (np. kategoria zawodowa, kategoria wykształcenia). Kategorie społeczne nie są powiązane żadną więzią wewnętrzną. Mogą się przekształcać w zbiorowość, jeśli wspólność cechy stanie się podstawą powstania więzi między ludźmi posiadającymi daną cechę. Zbiorowość społeczna - dowolne skupienie ludzi, w którym wytworzyła się i utrzymuje przez pewien chociażby krótki okres pewna więź społeczna
Grupa społeczna - jest to pewna ilość osób (co najmniej 3), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucję, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielone od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Dla powstania grupy istotna jest organizacja wewnętrzna, każda grupa musi posiadać własne wartości. Cechy składowe grup społecznych:
Członkowie
Zasada odrębności - to co rózni grupę społeczną od innych grup i zbiorowości, i to co członkowie uważają za podstawę cech wyróżniających ich od członków innych grup Integracja, spójność
Wartości - idee, którym grupa społeczna przypisuje określone wartości (internacjonalizacja wartości - uwewnętrznienie, przyswojenie i traktowanie jak własne)
Wzory zachowań
Zadania i cele grupy


(…)

…. Fizyczna bliskość ułatwia formowanie się grup pierwotnych, dystans przestrzenny polaryzuje grupy i sprawia, że poszczególne działy postrzegają się w kategoriach „oni” i „my”. Organizacja nie może działać wydajnie, jeżeli pracownicy pracują od przypadku do przypadku. Czynności pracowników musza być skoordynowane w czasie i przestrzeni. Nadzór w organizacji. Układ pomieszczeń, korytarzy i otwartych…
… za przekraczanie przepisów są kary. W instytucjach totalnych ary i przywileje są specyficznym sposobem organizowania życia. Rozróbka - zaangażowanie się w działalność zakazaną. Żargon - specyficzny język podwładnych. System wtórnego przystosowania - techniki umożliwiające podwładnym uzyskanie zakazanych oficjalnie gratyfikacji. Hierarchia kuchenna - uwarstwienie podwładnych w zależności od stopnia dostępu…
… i zachowania członków organizacji.
Elementy składowe:
wartości - przekonanie, że coś jest społecznie cenione i ma wpływ na dążenie do celu
normy - sposób realizacji wartości
rytuały - czynności mające formę doniosłego aktu społecznego
mity - historyczne wzory pełniące funkcję wychowawczą, motywującą
symbole - słowa, gesty, obrazy przedmioty, język, żargon, znak firmowy
Służą do wytworzenia…
… do ścisłego stosowania się do skodyfikowanych reguł i procedur postępowania. Nikt nie zachęca ich do elastyczności, podejmowania decyzji na podstawie własnych sądów czy poszukiwania twórczych rozwiązań. Rytualizm biurokratyczny - przestrzeganie zasad za wszelka cenę, nawet kosztem rozwiązań, które byłyb korzystniejsze dla całej organizacji. Typy organizacji:
mechaniczne - to systemy biurokratyczne…
… i mogą stanowić przeszkodę w ich przekształcaniu się w wielkie struktury biurokratyczne. dedyferencjacja - odchodzenie od wąskich specjalizacji na rzecz poszerzania zakresu i różnorodności funkcji. „makdonaldyzacja” społeczeństwa - wg Ritzera jest procesem w którym zasady, na jakich opiera się funkcjonowanie restauracji typu Fast ford, zaczynają obowiązywać w wielu innych aspektach funkcjonowania społeczeństwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz