J. Turowski Małe struktury społeczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3983
Wyświetleń: 6531
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 J. Turowski Małe struktury społeczne-opracowanie - strona 1  J. Turowski Małe struktury społeczne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne
ZBIÓR, ZBIOROWOŚĆ → pewna statystycznie wyodrębniona grupa ludzi
KATEGORIA SPOŁECZNA → zbiorowość wyróżniona ze względu na społecznie ważną cechę
ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA → zbiorowość, której członkowie pozostają w stosunkach społecznych, wiążących ich - wytworzyły one wewnętrzną organizację i jej członkowie pozostają interakcji społecznej
GRUPA SPOŁECZNA → zbiór ludzi, którzy w dążeniu do wspólnych wartości związani są więzią społeczną i wytworzyli wewnętrzną organizację
Minimum osób, aby grupa społeczna mogła zaistnieć:
dwie osoby dają pewność istnienia stosunku społecznego (J. Wiatr też uważał, że wystarczą dwie osoby), ale większa ich liczba daje większe możliwości, pewne zjawiska związane z grupą społeczną mogą zaistnieć dopiero przy grupie trzech osób (koalicja, mediacja, reprezentowanie)
w miarę wzrostu liczebności grupy rośnie liczba możliwych stosunków interpersonalnych w postaci interakcji - [n(n-1)]/2
Wpływ liczebności członków na pozostałe elementy konstytutywne:
zwiększenie liczby członków zwiększa możliwość osiągnięcia celów w grupach zadaniowych, jeśli zadania są podzielne
zwiększenie liczby członków zmniejsza jednolitość grupy, powoduje różnice w poglądach, zmniejsza zgodność w ujmowaniu celów i zgodność działań
w grupach dużych częstotliwość i poziom komunikacji są niższe niż w grupach małych - wyższy poziom komunikowania podnosi lojalność wobec grupy
tylko proste idee są w stanie poruszać masy - to, co ma być wspólne dla wszystkich musi zostać przystosowane przez najprymitywniejszych (Georg Simmel)
PRAWO OLSONA → im większa liczebność grupy, tym mniejsza tendencja do aktywnego uczestnictwa członków grupy w jej działaniu
PRAWO PARKINSONA → rozrost grupy nie jest funkcjonalnie uzasadniony
1.Prawo Parkinsona albo rosnąca piramida.
Nie ma żadnej współzależności między liczbą np. urzędników a ilością wykonywanej pracy. Wzrostem liczby urzędników rządzi, bowiem prawo Parkinsona i wzrost ten będzie zupełnie taki sam bez względu na to, czy pracy będzie więcej, czy też nie będzie jej w ogóle. Znaczenie prawa Parkinsona polega na tym, że jest to prawo wzrostu, oparte na analizie czynników rządzących tym wzrostem. Można wyróżnić dwie siły napędowe, mogą być one reprezentowane przez dwa niemal aksjomatyczne twierdzenia:
-urzędnik pragnie mnożyć podwładnych, podwładnych nie rywali
-urzędnicy przysparzają sobie nawzajem pracy, jedni drugim


(…)

… członkostwo) i potencjalna (aspiracja do członkostwa)
więź dystrybutywna (łączność jest następstwem łączności z jednostkami) i więź kolektywna (łączność z celami)
strukturalne - istnienie zależności wzajemnych, wynikających z podziału funkcji w organizmie społecznym (Herbert Spencer)
Ogół stosunków społecznych wiążących jednostki w grupie:
podstawa zależności
obiektywna - wynikające ze struktury społeczeństwa
subiektywna - wynikające z indywidualnych zamierzeń jednostki
układ wzajemnych zobowiązań i uprawnień
system wzajemnych czynności regulowanych przez partnerów
dwuaspektowe:
dające się rzeczowo określić wspólności i związki między ludźmi
stany i akty świadomości
Typologia więzi według Pawła Rybickiego:
więź naturalna - występuje w grupach społecznych, w których pochodzenie i pokrewieństwo tworzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz