Struktura grupy społecznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3157
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura grupy społecznej-opracowanie - strona 1 Struktura grupy społecznej-opracowanie - strona 2 Struktura grupy społecznej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

STRUKTURA GRUPY SPOŁECZNEJ.
Ustalenia terminologiczne.
I. ZBIOROWOŚCI NIE BĘDĄCE GRUPAMI SPOŁECZNYMI
Zbiór, zbiorowość - pewna statystycznie wyodrębniona liczba ludzi. (Paweł Rybicki w Struktura społecznego świata).
Kategoria społeczna - zbiorowość wyróżniona ze względu na społecznie ważną cechę, mogącą stać się podstawą kreującą powstanie grupy społecznej (np. kobiety, mężczyźni, młodzież, ludzie starzy itp.). Podstawą wyróżnienia mogą być np. zawód, płeć, wiek. Cecha nie stwarza bezpośrednio z tego zbioru ludzi społecznej całości, ale może być podstawą uświadomienia sobie wspólnych spraw, kreujących powstanie określonych grup społecznych, związku zawodowego, związku młodzieży, związku emerytów itp. Zbiorowości społeczne - zbiorowości, w których członkowie danego zbioru pozostają w stosunkach społecznych, wiążących ich. […] jest to najszerszy termin, określający tworzenie przez pewną liczbę jednostek transindywidualnej całości społecznej, jako odrębnego od tych jednostek podmiotu życia społecznego. Zbiorowość społeczna a grupa społeczna. W starej tradycji socjologicznej pojęcie grupy społecznej było stosowane w najszerszym znaczeniu dla wszystkich przedmiotów zbiorowych - jako równoznaczne z pojęciem zbiorowości społecznej. Współcześnie pojęcie grupy społecznej stosowane tylko do zbiorowości społecznych, które wytworzyły wewnętrzną organizację i których członkowie pozostają w interakcji społecznej (Robert Merton).
II. GRUPY SPOŁECZNE
Grupami społecznymi określamy zbiory ludzi, którzy w dążeniu do wspólnych wartości związani są więzią społeczną i wytworzyli wewnętrzną organizację.
Elementy konstytuujące grupę społeczną:
zbiór osób
wartości wspólnogrupowe
więź społeczna
wewnętrzna organizacja grupy
1. Zbiór osób jako element konstytutywny grupy społecznej
zagadnienie minimum osób, aby grupa społeczna mogła zaistnieć
zagadnienie wpływu liczebności członków na pozostałe elementy konstytutywne grupy
zagadnienie wpływu wartości wspólnych czy organizacji wewnętrznej grupy na liczebność grupy.
Dolna granica liczby osób tworzących grupę społeczną - spór czy minimum tworzą:
3 osoby - wówczas w grupie występują wielość stosunków interpersonalnych, a nie tylko jeden jak w grupie 2 - osobowej, czy 2 osoby - jak grupach małżeńskich, przyjacielskich, czy dwuosobowych grupach pracy. Diada jest najprostszym, podstawowym składnikiem życia społecznego (stwierdził to m.in. Georg Simmel). Piotr Sztompka pisze: „

(…)

…. z Auguste'm Comte, który więź społ. określał jako naturalne dążenie do współdziałania. Emile Durkheim określał jako tzw. przedstawienia zbiorowe (świadomość zbiorowa, zespół wierzeń, uczuć, idei, które trwają mimo wymiany pokoleń). W polskiej literaturze socjolog. ujęcie rozwinął Stanisław Ossowski: Składa się na to aprobująca świadomość przynależności do grupy, tendencja do zachowania najważniejszych…
… spraw jednostki na rzecz ujęcia abstrakcyjnego. Cele grupy, wewnętrzna organizacja a liczebność. W wielu rodzajach grup zadania grupy, sposób działania, organizacja grupy wyznaczają liczbę członków grupy. Istnieją pewne rodzaje grup, jak na przykład grupy nieformalne (przyjacielskie, koleżeńskie, rówieśnicze), w których liczba osób jest ograniczona. Jak wykazały badania Jenninges (1950…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz