Socjologia miasta

note /search

Koncepcja miasta Maxa Webera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia miasta
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1743

KONCEPCJA MISTA MAXA WEBERA Weberowska analiza miejskiego fenomenu stworzyła podwaliny socjologii miasta i stała się inspiracją dla wielu pokoleń socjologów. Max Weber przeprowadził szeroką analizę porównawczą miasta w historii, co do...

Max Weber - prezentacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia miasta
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 4270

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Socjolog, historyk, ekonomista niemiecki, jedna z kluczowych postaci w historii socjologii. Do największych jego dzieł należą Etyka protestancka i duch kapitalizmu (1904-1905), Ekonomia i społeczeństwo (1922). Był autorem licznych esejów z metodol...

Niklas Luhman - prezentacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia miasta
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Luhmann nawiązuje do ważnej tradycji socjologicznej, która traktuje moralność jako zjawisko, które umożliwia współżycie społeczne w sytuacji kontyngencji. Osoby w niej uczestniczące Luhmann określa jako ego i alter. Są to symbole komunikujących s...

Fenomen holenderskich agor von klingerena-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Socjologia miasta
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

FENOMEN HOLENDERSKICH AGOR VAN KLINGERENA GENEZA OŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH „AGORY” W HOLANDII Apogeum rozwoju ośrodków wspólnotowych był fenomen holenderskich ośrodków nazwanych przez ich twórcę - Franka van Klingerena (1919 - 1999) agorami. Fenomen ów został w polskiej literaturze w sposób bardzo w...

Kapitał społeczny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Socjologia miasta
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2023

KAPITAŁ SPOŁECZNY Terminu kapitał społeczny pierwszy raz użyła Lynda Judson Hanifan w roku 1916 opisując szkolne ośrodki społeczne na wsi. Pojęciem kapitału społecznego jako czynnika wzmacniającego m.in. bezpieczeństwo publiczne w miasta...

Ośrodki wspólnotowe i inne obiekty wspólnotowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Socjologia miasta
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

OŚRODKI WSPÓLNOTOWE I INNE OBIEKTY WSPÓLNOTOWE. Ośrodki wspólnotowe i ich geneza. Idea ośrodka wspólnotowego towarzyszy architekturze współczesnej od wczesnych projektów utopijnych. Projekty owe łączyły postulaty wspólnotowości z postulatami egalitaryzmu - mniej lub bardziej dosłownie pojmowanej r...

Tworzenie miejsc wspólnot oraz meblowanie przestrzeni-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Socjologia miasta
Pobrań: 126
Wyświetleń: 609

OD TWORZENIA MIEJSC AKTYWNYCH DLA WSPÓLNOT PRZEZ „MEBLOWANIE” PRZESTRZENI DO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. HISTORIA PROGRAMU I JEGO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA. Project for Public Spaces PPS (Projekt dla przestrzeni publicznych) jest wielkim programem rewitalizacji przestrzeni publicznych. Powstał w Stanach ...

Mechanizmy przestrzenne i społeczne krystalizujące więzi społeczne-opr...

 • Politechnika Wrocławska
 • Socjologia miasta
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

PRZEGLĄD GŁÓWNYCH MECHANIZMÓW PRZESTRZENNYCH I SPOŁECZNYCH KRYSTALIZUJĄCYCH WIĘZI SPOŁECZNE. FENOMEN HOLENDERSKICH AGOR FRANKA VAN KLINGERENA JAKO PRZYKŁAD ZREALIZOWANYCH OŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH PRZEGLĄD GŁÓWNYCH MECHANIZMÓW PRZESTRZENNYCH I SPOŁECZNYCH KRYSTALIZUJĄCYCH WIĘZI SPOŁECZNE. Więzi są...

Rozpad więzi społecznych zdeterminowany zjawiskami przestrzennymi-opra...

 • Politechnika Wrocławska
 • Socjologia miasta
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1554

ROZPAD WIĘZI SPOŁECZNYCH ZDETERMINOWANY ZJAWISKAMI PRZESTRZENNYMI. INDYWIDUALIZM I INNE ZJAWISKA PRZECIWDZIAŁAJĄCE TWORZENIU WIĘZI I WSPÓLNOT SPOŁECZNYCH. WSPÓLNOTY UZURPATORSKIE VS WSPÓLNOTY AUTENTYCZNE. Jak wspomniano istotą więzi społecznych terytorialnych jest nałożenie - superpozycja relacj...

Społeczeństwo obywatelskie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Socjologia miasta
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1260

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wspólnoty sąsiedzkie pełnią trzy główne funkcje. Podstawową jest rozwijanie więzi pomiędzy mieszkańcami. Drugą jest ewaluacja więzi w element społeczeństwa obywatelskiego. Trzecia z fundamentalnych funkcji wspólnot sąsiedzkich związana jest z możliwością partycypacji mies...