Kapitał społeczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał społeczny-opracowanie - strona 1 Kapitał społeczny-opracowanie - strona 2 Kapitał społeczny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KAPITAŁ SPOŁECZNY
Terminu kapitał społeczny pierwszy raz użyła Lynda Judson Hanifan w roku 1916 opisując szkolne ośrodki społeczne na wsi. Pojęciem kapitału społecznego jako czynnika wzmacniającego m.in. bezpieczeństwo publiczne w miastach amerykańskich posłużyła się Jane Jacobs w wydanym w roku 1961 klasycznym dziele Death and Life of Great American Cities. (Śmierć i życie wielkich amerykańskich miast). Stwierdziła ona, że gęsta sieć społecznych więzi istniejących w starych dzielnicach miejskich tworzyła formę kapitału społecznego. Ów kapitał społeczny w sposób zdecydowany przyczyniał się do zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach amerykańskich miast. Autorka postuluje powrót, przynajmniej częściowy do dawnych więzi społecznych. Francis Fukuyama w taki sposób definiuje pojęcie kapitału społecznego: Kapitał społeczny można zdefiniować jako zespół nieformalnych wartości i norm, które uznają członkowie danej grupy i które umożliwiają im współpracę. Jeżeli członkowie grupy oczekują od innych uczciwego postępowania, na którym można polegać, muszą ufać sobie nawzajem. Zaufanie jest jak smar, który usprawnia funkcjonowanie wszelkich grup i organizacji. Pojęcie kapitału społecznego rozwinęli i sprecyzowali trzej badacze: Robert Putnam, Pierre Bourdieu i James Coleman. Każdy z nich opisuje zjawisko z nieco innej perspektywy. Za najbardziej wyczerpującą uważana jest koncepcja R. Putnama.
Robert D. Putnam jest autorem koncepcji kapitału społecznego jako wartości kulturowej. Zgodnie z jego definicją: Na kapitał społeczny składają się takie jakości życia stowarzyszeniowego w danym społeczeństwie, jak sieci, normy oraz zaufanie - jakości te umożliwiają członkom danego społeczeństwa zwiększenie efektywności zbiorowego działania i sprawniejsze osiąganie podzielanych przez nich celów. Putnam rozróżnia dwie formy kapitału społecznego: formę wiążącą (banding) i formę pomostową (bridging):
Formy kapitału społecznego wg Roberta Putnama
Kapitał społeczny wiążący
Kapitał społeczny pomostowy
banding
bridging
Obejmuje relacje pomiędzy ludźmi podobnymi do siebie. Więzi w tym wypadku są bardzo silne i gęste. Kapitał społeczny obejmujący relacje pomiędzy ludźmi podobnymi jest czynnikiem wzmacniającym homogeniczność społeczeństwa lub grupy społecznej. Takie homogeniczne społeczeństwa lub społeczności mogą ewoluować w kierunku ksenofobii, budowy barier przed obcymi. Obejmuje relacje pomiędzy ludźmi różniącymi się pomiędzy sobą np. pod względem zamożności, klasy społecznej, wyznania, pochodzenia etnicznego i narodowego itd.

(…)

… się pomiędzy sobą np. pod względem zamożności, klasy społecznej, wyznania, pochodzenia etnicznego i narodowego itd. Społeczności ekskluzywne
Społeczności inkluzywne
W koncepcji Pierre'a Bourdieu kapitał społeczny jest jedną z trzech zasadniczych form kapitału. Pozostałymi dwoma są: kapitał ekonomiczny i kapitał kulturowy. Kapitał społeczny został w taki sposób zdefiniowany przez socjologa:
Kapitał społeczny…
… i kumuluje zasoby kapitałów ekonomicznego (czyli zasobów materialnych) i kulturowego (czyli zasobów wiedzy, umiejętności i ogólnego poziomu kompetencji kulturowej). Koncepcja Jamesa Colemana umieszcza kapitał społeczny w obrębie teorii racjonalnego wyboru (perspektywa ekonomiczna). Jak pisze A. Portes, charakteryzując koncepcję Colemana: W ujęciu ekonomicznym, kapitał społeczny to zakumulowanie zobowiązań…
…. We współczesnych realiach przybiera ono formy działań pozytywnych i działań poprzez negację na rzecz dobra osiedla (zespołu mieszkaniowego). Pozytywne działania polegają np. na promowaniu i realizacji inicjatywy kreacji nowego placu zabaw dla dzieci; przykładem działań przez negację są próby przeciwdziałania inwestycjom zagrażającym według mieszkańców osiedlu (zwane NIMBY). 6. Sąsiedztwo towarzysko…
… przechodzenia na wyższy poziom stosunków społecznych. Jacobs J., Heath and Life of Great American Cities, Vintage Books, New York 1961.
Fukuyama F.,Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Bertelsmann Media Sp. z o.o., Politeja, Warszawa 2001, s.24.
Putnam, R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Instytut Wydawniczy „Znak”, Fundacja im. S. Batorego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz