Mechanizmy przestrzenne i społeczne krystalizujące więzi społeczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizmy przestrzenne i społeczne krystalizujące więzi społeczne-opracowanie - strona 1 Mechanizmy przestrzenne i społeczne krystalizujące więzi społeczne-opracowanie - strona 2 Mechanizmy przestrzenne i społeczne krystalizujące więzi społeczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PRZEGLĄD GŁÓWNYCH MECHANIZMÓW PRZESTRZENNYCH
I SPOŁECZNYCH KRYSTALIZUJĄCYCH WIĘZI SPOŁECZNE.
FENOMEN HOLENDERSKICH AGOR FRANKA VAN KLINGERENA
JAKO PRZYKŁAD ZREALIZOWANYCH OŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
PRZEGLĄD GŁÓWNYCH MECHANIZMÓW PRZESTRZENNYCH I SPOŁECZNYCH KRYSTALIZUJĄCYCH WIĘZI SPOŁECZNE.
Więzi sąsiedzkie są zjawiskiem społecznym powstającym w wyniku splotu działań mechanizmów społecznych i urbanistycznych. Poniżej przedstawiono próbę zestawienia podstawowych mechanizmów przestrzennych i skojarzonych z nimi reakcji, bądź mechanizmów społecznych.
Skala, wielkość zespołu, minimalizacja wielkości Odległości między budynkami; minimalizacja odległości między budynkami
Typy ukształtowania zespołów:
Wnętrza tradycyjne
Ukształtowania swobodne
Wnętrza „przebudowane”
Pluralizm rozwiązań
Przemieszanie typów zabudowy dla ludzi o różnych dochodach
Umeblowanie, małe formy architektury
Zieleń
Gradacja przestrzeni
Ośrodki wspólnotowe
Inne obiekty wspólnotowe
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY BUDYNKAMI.
Działanie polegające na minimalizacji odległości pomiędzy budynkami jest związane z mechanizmem minimalizacji wielkości zespołu mieszkaniowego. Podbudową dla działań przestrzennych są przebadane empirycznie zjawiska socjologiczne i psychologiczne. Najważniejszym z nich jest efekt częstości kontaktów (propinquity effect). Autorzy dzieła: Psychologia społeczna. Serce i umysł. definiują to zjawisko w sposób następujący: jest to zjawisko polegające na tym, że im częściej widzimy i kontaktujemy się z drugą osobą, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie ona naszym przyjacielem. Zależność ilości zawieranych bliższych znajomości, czy wręcz przyjaźni od odległości zamieszkania została wykazana w kilku przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych badaniach. Najbardziej znanymi są: badania wykonane w roku 1950 przez Leona Festingera wraz ze współpracownikami w kompleksie mieszkalnym dla małżeństw studenckich w MIT w Westgate West. W eksperymencie wykazano, że rozlokowane losowo pary (w kolejności zwalnianych mieszkań) zawierały bliższe znajomości i przyjaźnie z parami mieszkającymi w stosunkowo bliskim sąsiedztwie. Zmniejszenie odległości pomiędzy ścianami budynków można rozpatrywać z perspektywy nauki zwanej proksemiką. Proksemika jest interdyscyplinarnym kierunkiem badań dotyczącym przestrzeni jako szczególnego wytworu kultury. Termin wprowadzony został przez E.T. Halla. Przedmiotem badań proksemiki są odległości pomiędzy jednostkami wchodzącymi w interakcję. Odległości te wyrażają postawy emocjonalne i komunikują określone treści.

(…)

… społeczna. Serce i umysł. Wydawnictwo „Zysk i S-ka”, Poznań 1997, wyd. oryg. Social Psychology. The Hart and the Mind. Harper Collins College Publisher, 1994, s. 406. Hall E.T. Ukryty wymiar. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. , Warszawa 1997.
J.M. Chmielewski, 2005, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s.121.
Gillespies, Glasgow…
… mieszkańców przy urządzaniu i pielęgnacji zieleni. Jednym z takich eksperymentów jest program „Seattle Neighbourhood 2014” . W ramach programu mieszkańcy miasta aktywnie współuczestniczą przy zakładaniu nowych parków i zieleńców przy osiedlach mieszkaniowych. Mieszkańcy, zarówno zasiedziali jak i nowi mieli możliwość wpływu na projekt zieleni. Następnie uczestniczyli w sadzeniu drzew i krzewów. Samo…
… elementów. Paradoksalnie elementy „umeblowania” - siedziska mogą zamiast stymulować życie społeczne osiedla stać się miejscem spotkań dla osób nietrzeźwych, chuliganów i osób zakłócających porządek. Jest to dość częsta sytuacja na polskich osiedlach. Brak ofert spędzania wolnego czasu może doprowadzać do zawiązywania się samorzutnych grup chuliganów zwanych także blokersami. Dalsza eskalacja prowadzi do powstawania subkultur, których zachowania zbliżone są do zachowań grup przestępczych. Jedyną ostateczną i skuteczną, ale na dłuższą metę bezsensowną metodą walki z uzurpatorskim zawłaszczeniem staje się eliminacja umeblowania - siedzisk. Znane są przypadki rezygnacji z ustawienia ławek na etapie projektowym. Rzadziej dochodzi do demontażu już istniejących siedzisk. Głośnym przypadkiem było rozmontowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz