Opracowanie pytań - kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytań - kolokwium - strona 1 Opracowanie pytań - kolokwium - strona 2 Opracowanie pytań - kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIA
Architektura krajobrazu:
1. Młoda specjalizacja w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Powstała pod koniec XIX wieku. Zajmuje się tworzeniem teoretycznych i praktycznych podstaw metod kształtowania krajobrazu. 2. Działalność projektowa w zakresie urządzania i pielęgnacji, zabytkowych i współczesnych ogrodów, parków i.in. terenów zieleni; znana jest również jako sztuka ogrodowa lub architektura ogrodowa.
Krajobraz
To całokształt fizjonomii określonego obszaru będący rezultatem procesów geologicznych (ruchy górotwórcze), działalność, morza, wiatrów, lodowców, a także sukcesji roślinnej oraz działalności człowieka. Wynika z charakteru, czyli formy ukształtowania terenu (rzeźba terenu) i rodzaju pokrycia. Naturalne elementy krajobrazu to: podłoże z glebą i rzeźbą terenu, woda, powietrze (klimat), flora i fauna. Krajobraz kulturowy
Z przewagą elementów antropogenicznych, /czyli powstałych w wyniku działalności człowieka,/ nad elementami przyrodniczymi. Powstał jako zastąpienie naturalnych fitocenoz poprzez uprawy rolne i leśne. Jeśli sposób użytkowania dostosowany jest do charakteru środowiska przyrodniczego i geograficznego, wówczas mamy do czynienia z krajobrazem harmonijnym. Krajobraz kulturowy W przypadku pojawienia się niekorzystnych postępujących zmian (degradacji) środowiska przyrodniczego i geograficznego, a więc istotnych zmian wszystkich elementów krajobrazu - powstaje wówczas krajobraz sztuczny np.: krajobraz miejski, przemysłowy, etc. Po degradacji powstaje krajobraz zdewastowany (zdegradowany), wymagający rekultywacji. Wnętrze krajobrazowe
To całe fizjonomiczne otoczenie miejsca, z którego dany krajobraz jest oglądany. Jest to przestrzeń którą wyróżniają 4 główne jego elementy: płaszczyzna pozioma (podłoże), ściany, bryły wolno stojące we wnętrzu, sklepienie. Wnętrza krajobrazowe, stanowią fragment większej kompozycji, składającej się z sekwencji wnętrz. Sytuowane w krajobrazie miejskim zwane się wnętrzami miejskimi. Ogród
- to najogólniej mówiąc miejsce uprawy roślin, w tym drzew, krzewów, bylin, ziół, kwiatów z zastosowaniem odpowiednich zasad kompozycji przestrzeni dotyczących dyspozycji przestrzeni całości ogrodu i jego elementów. - Ogród przybiera cechy kompozycyjne charakterystyczne dla epoki, także dla typu funkcjonalnego i treściowego. - Park to kompozycja odmiany ogrodowej. - Założenie ogrodowe - odnosi się (najczęściej) do historycznych zespołów obiektów mieszkalnych i kompozycji ogrodowej powiązanej przestrzenni, powiązanych nierozerwalnie przestrzennie funkcjonalnie i formalnie.

(…)

… na pytanie: Co?
- ETAP II projekt techniczny ilustruje lokalizację, kształty, wymiary, sposób budowy głównych elementów niezbędnych w ogrodzie: ścieżek, murów oporowych, altany, ławki, etc. Jest to praca studyjna projektanta i odpowiedzi na pytanie: Jak? - Projekt powstaje na podstawie projektu koncepcyjnego, - technika wykonania ściśle określona wg Polskiej Normy.
- ETAP III kosztorys (kosztorysowanie) to odpowiedz: Za ile? Kosztorys wykonania ogrodu, wykonuje się na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych, natomiast kosztorys pielęgnacji ogrodu na podstawie Katalogu Nakładów Pracy. 4. Wymień i krótko scharakteryzuj 4 części ogrodu. Części ogrodu - Ogród skład się z czterech głównych części: tworzące niezmiennie przestrzeń gospodarstwa (założenia, siedziby, działki). - Są nimi: ARCHITEKTURA, OGRÓD, PARK (wysoki drzewostan) i KRAJOBRAZ. Architektura
- to głównie siedziba człowieka (dom mieszkalny) i pomieszczenie jego gospodarstwa. Gospodarstwo to budynki gospodarcze, związane z obsługą gospodarstwa (garaże, domki narzędziowe, etc.) oraz: „mała architektura" (DEFA): tarasy, schody, rampy, kopce, altany, pawilony (woliera) uprzy­jemniające wypoczynek i cieszące oko rzeźby oraz balustrady.
Ogród…
… zwłaszcza gdy jest narażony na działanie silnych wiatrów.
Mur oporowy
-jego funkcją jest podpieranie tarasów na zboczach. -układane na sucho, murowane lub z elementów prefabrykowanych ale zawsze z drenażem.
Drewniane ściany.
-mury oporowe wykonane z drewnianych bali, belek, kaszyc. Płoty. -Płot to pionowa, najczęściej ażurowa ściana
Wśród nich wyróżnić można płoty:
Drewniane: -płoty sztachetowe, -palisady…
… ,szerokość od 100-200m, ochrona przeciw zaspom śnieżnym, piaskom. b) zieleń towarzysząca komunikacji- samochodowej, kolejowej, powietrznej. Funkcja: przede wszystkim podnoszą zdrowotność mieszkańców miasta, polepszają mikroklimat, podnoszą estetykę miasta, ochrona przed kurzem itp. Przy komunikacji wodnej zapobiegają erozji skarp przybrzeżnych, ich zadaniem jest ograniczenie promieniowania bezpośredniego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz