Architektura krajobrazu

note /search

Ogrody za czasów barokowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2100

OGRODY BAROKOWE W życiu dworskim ogrody stały się niezbędnym składnikiem wyposa­żenia pałacu, stanowiąc jego dopełnienie programowe i przestrzenne. Po­szczególne elementy układu ogrodu łączyły się nie tylko między sobą, ale również z poszczególnymi wnętrzami oraz całością bryły budynku pała­cu.....

Elementy krajobrazu - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2996

Architektura krajobrazu to młoda specjalizacja w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Powstała w wieku XIX. Zajmuje się tworzeniem teoretycznych i praktycznyc...

Kompozycja ogrodu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1638

PODSTAWOWE POJĘCIA FORMA (STYL) OGRODU - jeżeli nie była podyktowana funkcja dzieła (np. tereny sportowe, ogrody dla osób niepełnosprawnych), miała być czystym, najlepiej abstrakcyjnym wytworem umysłu artysty, stąd wydawało się, że forma, kształt dzieła, są rzeczami trudnymi do uchwycenia STYLIZAC...

Komunikacja-scalnie kompozycji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

KOMUNIKACJA- SCALENIE KOMPOZYCJI Drogi ogrodowe dzieli się na podstawie rodzaju przewidywanego gruntu, rodzaju konstrukcji, użytych materiałów itp. W obrębie terenów zielni drogi dzieli się najczęściej na docelowe spacerowe. Drogi docelowe- buduje się w celu uzyskania możliwie najkrótszego połączen...

Rośliny w ogrodzie - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162

ROŚLINY W OGRODZIE roślina jest podstawową budowlą w ogrodzie DRZEWA- wysoka roślina, wykształcony przewodnik (pędy zdrewniałe) elementy pionowe ogrodu- pełnią różne funkcje m.in. osłona przed wiatrem, użytkowa-owoce, zabawowa-domek na drzewie. efekt indywidualny-soliter roślina długowieczna !...

Rodzaje dokumentacji projektowej normy i akty prawne

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3619

RODZAJE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - NORMY I AKTY PRAWNE ZWIĄZANEETAP I - PROJEKT KONCEPCYJNYPrzedstawia ostateczne rozmieszczenie i rozmiary wszystkich wnętrz-części składowych ogrodu takich jak: elementy wodne, trawniki, pow. krzew, ścieżek,

Opracowanie pytań - kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2744

POJĘCIA Architektura krajobrazu: 1. Młoda specjalizacja w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Powstała pod koniec XIX wieku. Zajmuje się tworzeniem teoretycznych i praktycznych podstaw metod kształtowania krajobrazu. 2. Działalność projektowa w zakresie urządzania i pielęgnacji,...

Droga w krajobrazie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1652

Droga w krajobrazie - ochrona krajobrazu czy wzbogacenie w dodatkowe walory estetyczne . Wybrane fragmenty. Główne teorie związane z trasami krajobrazowymi powstały jeszcze przed 1930 rokiem. Intensywny okres rozwoju turystycznych tras krajobrazowych w Stanach Zjednoczonych przypadł na lata 1933...

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1820

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Wybrane fragmenty Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych w Niemczech W ramach problemów rewitalizacji w Niemczech, a także w innych krajach europejskich, zajmuje restrukturyzacja (konwersja) nieużytków (obszarów konwersyjnych) na terenach ...

Definicja miasta w architekturze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1820

Definicja miasta „Miasto jest historycznie ukształtowanym typem osiedla, wyznaczonym istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej, skon­ centrowanej na pewnym obszarze, o odrębnej organizacji, uznanej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół trwa­ łych urządzeń materialnych...