Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - strona 1 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - strona 2 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - strona 3

Fragment notatki:


Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Wybrane fragmenty
Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych w Niemczech W ramach problemów rewitalizacji w Niemczech, a także w innych krajach europejskich, zajmuje restrukturyzacja (konwersja) nieużytków (obszarów konwersyjnych) na terenach
miejskich. Powstają one z reguły w wyniku przemian w zakresie użytkowania terenu i infrastruktury przez:
przemysł, wojsko,
instytucje transportowe związane z kolejami lub portami,
instytucje związane z pocztą i telekomunikacją.
Przyczyną tych nieużytków, są procesy ekonomicznych zmian strukturalnych na obszarze przemysłu oraz znacznej redukcji zapotrzebowania na powierzchnię ze strony wojska, komunikacji i transportu. W roku 1990 użytkowano około 970 tys. ha dla celów militarnych, z czego 386 tys. przekazano w ostatnim czasie na cele cywilne. Największa koncentracja powierzchni stojących obecnie do dyspozycji obszarów militarnych występuje w Brandenburgii, Saksonii-Anhalt, Dolnej Saksonii oraz Nadrenii-Platynacie. Z redukcją funkcji wojskowych wiąże się też spadek zatrudnienia.( Podręcznik rewitalizacji, Zasady procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa 2003, GTZ Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) Właściciel powierzchni, forma sprzedaży i problemy prawno-planistyczne Z reguły powierzchnie konwersyjne stanowią własność Republiki Federalnej Niemiec, a konkretnie niemieckiego Ministerstwa Finansów. Politycznym i ekonomicznym zadaniem Ministerstwa jest osiągnięcie jak najwyższej ceny przy ich sprzedaży, oszacowywanej przez urzędowych rzeczoznawców. Ministerstwo może jednak stosować upusty, kiedy chodzi o:
obszary przeznaczone do rewitalizacji bądź rozwoju w oparciu o działanie przepisów rewitalizacyjnych
(koordynacyjna funkcja sektora publicznego),
na cele budownictwa społecznego,
na cele budownictwa wspieranego programami wspierającymi w zakresie rewitalizacji i budowy zasobów mieszkaniowych dla studentów oraz realizacji powierzchni dla instytucji publicznych.
Podstawę dla takiego postępowania daje ustawa budżetowa dla sektora publicznego (Bundeshaushaltsordnung) oraz ustawa o administrowaniu funduszami publicznymi (Finanzverwaltungsgesetz).
Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych w Niemczech Bezpłatne przekazywanie powierzchni konwersyjnych możliwe jest w następujących celach:
pod elektrociepłownie,
pod zakłady utylizacji odpadów,
pod założenia dla celów sportu,
pod szpitale i instytucje służby zdrowia.
W oparciu o powyższe regulacje sprzedawany jest, lub przekazywany nieodpłatnie, znaczny


(…)

… kosztowała blisko DM270 za tonę, cena za tone węgla sprowadzanego z Australii wynosiła tylko DM70.Dzisiaj mniej niż 50 tys osób jest zatrudnionych w Zagłębiu Ruhry, w szczycie rozwoju przemysłu było zatrudnionych 542 tys (1922) Przemysł produkcji stali miał się znacznie lepiej, ciągle jest zapotrzebowanie na stal wysokiej jakości pochodzącą z Zagłębia Ruhry. Region nie mógł jednak konkurować z tanią Koreańską albo chińską stalą, co doprowadziła do kryzysu w latach 70-tych. Obecnie jedynie 4 % wszystkich pracowników jest zatrudnionych w przemyśle związanym z produkcja stali i wydobyciem węgla.(Using Art to Cure Industrial Decay in the Ruhr Pete Darling, 2000)
Zagłębie Ruhry - Projekt: IBA - Emscher Park
Obszar projektu Emscher Park jest regionem gospodarczo słabym, objętym głębokim procesem
restrukturyzacji. Położony jest na dawnym terenie przemysłowym Zagłębia Ruhry w północnym
regionie kraju związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii. W wyniku restrukturyzacji powstały tam olbrzymie obszary poprzemysłowe, wymagające radykalnej konwersji. Z dawnego regionu przemysłowego rzeki Emschy, na obszarze o długości 70 km i szerokości 15 km, położonym między miastami Duisburg na zachodzie i Hamm na wschodzie…
… projektów ukazujących możliwości restrukturyzacji obszarów poprzemysłowych w Zagłębiu Ruhry - szczególnie na wspomnianym obszarze rzeki Emschy. Głównymi tematami wystawy były:
dekontaminacja na dużą skalę obszarów poprzemysłowych w celu przekształcenia zniszczonego krajobrazu poprzemysłowego w park krajobrazowy,
zachowanie zabytków techniki przemysłowej na tym obszarze,
realizacja i prezentacja projektów…
… ołowiu i srebra w Tarnowskich Górach, Gryficka kolejka wąskotorowa, XVII-wieczne organy w Kamieniu Pomorskim,
port w Szczecinie, molo w Sopocie, statki - muzeum w porcie w Gdyni, kwatera Wilczy szaniec w Gierłoży, skansen w Olsztynku, Kanał Elbląski, wiadukt w Stańczykach, umocnienia Międzyrzecza, skansen w Osieku, tężnie w Ciechocinku, Kanał Augustowski, muzeum kolei
wąskotorowej w Sochaczewie, Hala…
magnes dla tych funkcji które były niechętnie widziane w innych rejonach Niemiec: centrów logistycznych, magazynów i hurtowni, centrów utylizacji odpadów - wszystkie te inwestycje były lokalizowane w funkcjonujących wcześniej dla przemysłu budynkach. Powodem kryzysu przemysłu w Zagłebiu Ruhry był otwarty rynek i dysproporcja w cenie węgla kamiennego. Podczas gdy tona węgla wydobywanego w Duisberg…
… i urządzenia
stanowiące wyposażenie fabryk, zbiory placówek muzealnych, pojazdy silnikowe, urządzenia kolejowe itp. Te zabytki określa się mianem ruchomych dóbr kultury. Wśród najcenniejszych zabytków ruchomych najpełniej reprezentowane są dziedziny charakterystyczne dla historii polskiego przemysłu, takie jak młynarstwo, włókiennictwo, górnictwo, hutnictwo.
Występują też zabytki reprezentujące przemysł szklarski, hydroenergetyczny, poligraficzny, papierniczy. Liczną grupę stanowią środki transportu kolejowego. Są to lokomotywy, parowozy i wagony taboru normalno- i wąskotorowego. Dużą wartość zabytkową posiadają elementy
infrastruktury kolejowej, takie jak zwrotnice, semafory, urządzenia nastawcze, pompy itp. W rejestrze zabytków wiele jest samochodów osobowych, mniej jednostek pływających i samolotów…
… Ludowa we Wrocławiu, podziemne fabryki w Walimiu, kopalnia kruszców w Złotym Stoku, papiernia w Dusznikach Zdroju, skansen górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, neolityczne Krzemionki Opatowskie, zabytki górnictwa rud i przemysłu w Sielpi,Samsonowie, Starachowicach i Maleńcu, kopalnie soli w Wieliczce oraz w Bochni, muzeum górnictwa naftowego w Bóbrce a także skansen w Sanoku. (Turystyka w obiektach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz