Droga w krajobrazie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Droga w krajobrazie - strona 1 Droga w krajobrazie - strona 2 Droga w krajobrazie - strona 3

Fragment notatki:


Droga w krajobrazie - ochrona krajobrazu czy wzbogacenie w dodatkowe walory estetyczne . Wybrane fragmenty.
Główne teorie związane z trasami krajobrazowymi powstały jeszcze przed 1930 rokiem. Intensywny okres rozwoju turystycznych tras krajobrazowych w Stanach Zjednoczonych przypadł na lata 1933-1942. Druga wojna światowa przerwała działania planistyczne związane z kształtowaniem systemu „parkway”. Pierwsze drogi krajobrazowe powstały w Westchester County W 1938 roku National Park Service sformułował definicję „parkway”. Trasy parkway wyodrębniono jako system dróg różniący się od autostrad sześcioma aspektami :1) niekonwencjonalnym, rekreacyjnym charakterem, 2) unikaniem budowli towarzyszących autostradom, 3) brakiem pasa przy drodze budowanego w celu oddzielenia przestrzeni parkowej od autostrady, 4) ochroną naturalnego krajobrazu, 5) zaprojektowaniem w ten sposób, aby ułatwić przejeżdżającym obserwację otaczającego ich krajobrazu, 6) eliminacją głównych skrzyżowań 7) sporą ilością zjazdów w celu uniknięci a koncentracji ruchu turystycznego. Przy trasach krajobrazowych zlokalizowane są pola kempingowe, miejsca piknikowe, centra informacji turystycznej, bary i restauracje oraz pensjonaty utrzymane w duchu architektury regionalnej Pośród tras krajobrazowych wybudowanych pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku jest wiele przykładów świadczących o tym że posiadały one linearny podobny do bulwarów charakter. Wiele tras krajobrazowych wybudowanych po drugiej wojnie światowej lokalizowano na przedmieściach W erze kiedy wymagania inżynierii drogowej często limitowały estetyczny potencjał dróg, trasy krajobrazowe budowane były wyłącznie na przedmieściach. Chociaż miały pasy zieleni, chodniki i trasy rowerowe - nie spełniały one trzech wymogów wspomnianych wyżej. Idea turystycznych tras krajobrazowych narodziła się z XIX wiecznych starań, aby stworzyć wspaniałe miasta, bulwary na cele rekreacyjne dostępne dla osób przejeżdżających, pieszych, powozów jak również dla nawiązania więzi społecznych. Na cechy charakterystyczne podobnych dróg składały się: ograniczony dostęp, staranne zaprojektowanie pod kątem uwypuklenia walorów krajobrazowych oraz wykluczenie z ruchu samochodów dostawczych. Często te "bulwary" prowadziły do parków miejskich lub łączyły drogi prowadzące do nich. Pod koniec XIX wieku idea tras krajobrazowych ewoluowała nabierając bardziej duchowego charakteru - trasy miały przede wszystkim być zielonymi pasmami ruchu stworzonymi w przestrzeni urbanistycznej. Podstawową zasadą stać miało się zachowanie jak najbardziej naturalnego krajobrazu. Zastosowanie meandrujących linii drogi, które miały wpisywać się w topografię terenu i ekspozycję natury jako podstawowego waloru uwzględniały prace Andrew Jackson Downing'a oraz Frederick Law Olmsted'a.


(…)

…, skansen w Olsztynku, Kanał Elbląski, wiadukt w Stańczykach, umocnienia Międzyrzecza, skansen w Osieku, tężnie w Ciechocinku, Kanał Augustowski, muzeum kolei wąskotorowej w Sochaczewie, Hala Ludowa we Wrocławiu, podziemne fabryki w Walimiu, kopalnia kruszców w Złotym Stoku, papiernia w Dusznikach Zdroju, skansen górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, neolityczne Krzemionki Opatowskie, zabytki górnictwa rud…
… przemysłowe lub byłe bazy wojskowe. W centrach metropolitarnych inne tereny o większych powierzchniach nie są dostępne. Znaczne obszary przemysłowe są obecnie przywracane terenom miejskim.
Zagłębie Ruhry - Projekt: IBA - Emscher Park
Obszar projektu Emscher Park jest regionem gospodarczo słabym, objętym głębokim procesem
restrukturyzacji. Położony jest na dawnym terenie przemysłowym Zagłębia Ruhry…
… projektu "IBA - Emscher Park"
IBA to skrót od „Internationale Bauausstellung” - Międzynarodowej Wystawy Budowlanej. IBA stała się organizatorem projektów ukazujących możliwości restrukturyzacji obszarów poprzemysłowych w Zagłębiu Ruhry - szczególnie na wspomnianym obszarze rzeki Emschy. Głównymi tematami wystawy były:
dekontaminacja na dużą skalę obszarów poprzemysłowych w celu przekształcenia…
… architektury i układów zieleni wnętrza o różnym charakterze..
Wykładnikiem społecznych poglądów postępowych środowisk Anglii jest niewątpliwie idea miasta-ogrodu Howarda z 1898 roku. Celem jej było „stworzyć takie warunki życia ludności robotniczej, aby korzystała ona zarówno z dobrodziejstw miasta (miejsce pracy) jak i wsi (odpoczynek i zaopatrzenie w produkty rolne
Miato Dynamicznemu rozwojowi przemysłu drugiej połowy XIX wieku nie towa­rzyszył prawidłowy społecznie i przestrzennie rozwój miast. Miasta promienisto-koncentryczne. Próbą uzdrowienia warunków, komunikacji i zabudowy była koncepcja modelu miasta zdekoncentrowanego powstała w 1898 roku. Układ tego miasta polegał na umieszczeniu wokół środka nadrzędnego samodzielnych miast-ogrodów około 30-tysięcz-nych. Autorem tej koncepcji był urzędnik…
… i przemysłu w Sielpi,Samsonowie, Starachowicach i Maleńcu, kopalnie soli w Wieliczce oraz w Bochni, muzeum górnictwa naftowego w Bóbrce a także skansen w Sanoku.)
Od niedawna możemy obserwować w Polsce swoistą modę na adaptację zabytkowych obiektów poprzemysłowych, ich rewitalizację poprzez adaptację do nowych funkcji. Utrzymanie zewnętrznej formy obiektów, połączone z wprowadzeniem nowych funkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz