Elementy krajobrazu - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2961
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy krajobrazu - wykład - strona 1 Elementy krajobrazu - wykład - strona 2 Elementy krajobrazu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Architektura krajobrazu to młoda specjalizacja w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Powstała w wieku XIX. Zajmuje się tworzeniem teoretycznych i praktycznych metod kształtowania krajobrazu.
Działalność w zakresie projektowania architektury krajobrazu oraz urządzania i pielęgnacji zabytkowych i współczesnych ogrodów, parków i innych terenów zieleni znana jest również jako sztuka ogrodowa lub architektura ogrodowa.
KRAJOBRAZ - JEST TO WYGLĄD OKREŚLONEGO OBSZARU BĘDĄCY REZULTATEM PROCESÓW GEOLOGICZNYCH: RUCHÓW GÓROTWÓRCZYCH, DZIAŁALNOŚCI MORZA, WIATRÓW, LODOWCÓW, SUKCESJI ROŚLINNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA. WYNIKA BEZPOŚREDNIO Z FORMY UKSZTAŁTOWANIA TERENU, JEGO RZEŹBY ORAZ RODZAJ POKRYCIA. Naturalne elementy krajobrazu to podłoże z glebą, rzeźba terenu, woda, klimat, flora i fauna. W zależności od stopnia ingerencji człowieka w krajobraz rozróżnia się:
1. Krajobraz pierwotny powstały w wyniku czynników przyrodniczych, np. krajobraz puszczański, masywy górskie. W Polsce występują w postaci szczątkowej i są to: parki narodowe, rezerwaty przyrody; występują najczęściej obok krajobrazu kulturowego.
Babiogórski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy
Drawieński Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Kampinoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
Park Narodowy Bory Tucholskie
Park Narodowy Ujście Warty
Pieniński Park Narodowy
Poleski Park Narodowy
Roztoczański Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy
Świętokrzyski Park Narodowy
2. Krajobraz kulturowy z przewagą elementów antropologicznych związanych z działalnością człowieka nad elementami przyrodniczymi. Powstał jako zastąpienie naturalnych fitocenoz poprzez uprawy rolne i leśne. Jeśli sposób użytkowania jest dostosowany do charakteru środowiska przyrodniczego i geograficznego, jest to krajobraz harmonijny. W przypadku pojawienia się niekorzystnych, postępujących zmian (degradacji) powstaje krajobraz sztuczny, w tym przypadku krajobraz miejski, lub przemysłowy. Po pogłębiającej się degradacji powstaje krajobraz zdewastowany, lub zdegradowany wymagający rekultywacji.
3. Krajobraz miejski obejmuje teren zainwestowania miejskiego. Występujące w postaci krajobrazu miejskiego zabytkowego i współczesnego. Odznacza się zabudową wysoką, zwartą bez większych enklaw uprawowych. W system zabudowy miejskiej wplecione są urządzone tereny zieleni, np. ogrody, parki i inne odmiany terenów zielonych tworzące wspólnie systemy zieleni miejskiej oraz tereny wypoczynku i rekreacji.

(…)

… się od innych głównie pozarolniczą funkcją, znaczną wysokością zabudowy oraz jej intensywnością. Pojęcie to jest jednak elastyczne i doprecyzować je można indywidualnie poprzez określenie dominującej funkcji, np. miasto portowe -Gdańsk, miasto handlowe - Poznań, rzemieślnicze, przemysłowe - Łódź, Toruń, górnicze - Katowice, ośrodki administracyjne - Warszawa, miasto studenckie -Słubice.
6. Wnętrze krajobrazowe to całe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz