Architektura krajobrazu - strona 2

Ogrody kultury europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1190

OGRODY ŚREDNlOWlECZA Ogrody kultury europejskiej Rozkwit średniowiecza datuje się od XI wieku. Nowe formy kultury tego okresu opierają się na hierarchicznym ustroju feudalnym i są po­wiązane z religią i Kościołem. Rozwinęła się sztuka. W architekturze kształ­tują się dwie wielkie formacje stylu...

Ogrody za czasów renesansowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Wiek XV i XVI to w Europie okres renesansu, czyli odrodzenia. Cha­rakteryzuje go nowa myśl humanistyczna przenikająca do różnych dzie­dzin życia i kultury, zainteresowanie literaturą i sztuką antyczną, a także światem przyrody i rozwojem techniki. Ojczyzną re­nesansu były Włochy. Zajmują one przo...

Historia ogrodów - początki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 973

Historia ogrodów-początki Używa się różnych nazw na określenie obiektów kształto­ wanych przy zastosowaniu tworzywa roślinnego, rzeźby terenu i wody. Chronologicznie najdawniejszy jest termin ogród . Pierwotnie ozna­ czał on przestrzeń wyodrębnioną z otoczenia przez zamknięcie i oddzielenie ogrod...

Urbanistyka XX wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582

Urbanistyka XX wieku (do roku 1970). Koncepcje. Wybrane fragmenty Powstawanie utopijnych projektów architektonicz­ nych i urbanistycznych występuje na przestrzeni dziejów, a szczególnie począwszy od pierwszej rewolucji przemysłowej, w sposób w pewnym sensie cykliczny, pozostając w ścisłej zależno...

Antropopresja przemysłowa i rolnicza - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Grzegorz Wiszniowski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

ANTROPOPRESJA PRZEMYSŁOWA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 1760 - 1830 całokształt przemian technicznych, ekonomicznych oraz społecznych związanych z powstawaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej cywilizacji przemysłowej. Najwcześniej, ok. 1760-1830, rewolucja przemysłowa dokonała się w Anglii. Wśród wiel...