Antropopresja przemysłowa i rolnicza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antropopresja przemysłowa i rolnicza - omówienie - strona 1 Antropopresja przemysłowa i rolnicza - omówienie - strona 2 Antropopresja przemysłowa i rolnicza - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ANTROPOPRESJA PRZEMYSŁOWA
REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 1760 - 1830
całokształt przemian technicznych, ekonomicznych oraz społecznych związanych z powstawaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej cywilizacji przemysłowej. Najwcześniej, ok. 1760-1830, rewolucja przemysłowa dokonała się w Anglii. Wśród wielu wynalazków, które się tam wówczas pojawiły, zasadnicze znaczenie miały innowacje w hutnictwie, włókiennictwie i energetyce.
W hutnictwie główną rolę odegrały nowe metody wytapiania i obróbki żelaza. Zastąpiono węgiel drzewny węglem kamiennym i koksem. Skonstruowano nowy typ pieców (wielkie piece), a także pieców do rafinacji surówki żelaza (piece pudlingowe) i zastąpiono kucie walcowaniem.
Pozwoliło to na wytwarzanie dużych ilości produktów o jednakowych właściwościach i zapoczątkowało erę masowej produkcji żelaza.
Rozwojowi hutnictwa towarzyszyło powstanie górnictwa węgla kamiennego i szybki wzrost wydobycia tego surowca. Zużycie węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii:
1800 - 10 mln ton
1856 - 60 mln ton
1869 - 97 mln ton
1900 - 167 mln ton
1913 - 189 mln ton
1929 - 176 mln ton
1950 - 194 mln ton
Przewrót w energetyce dokonał się w wyniku zastosowania maszyny parowej do napędu urządzeń mechanicznych w górnictwie, hutnictwie, włókiennictwie, następnie w innych dziedzinach produkcji, na końcu w transporcie. Pierwsza użyteczna maszyna parowa została uruchomiona 1770; wynalazek ten doprowadził do znacznego uniezależnienia źródła energii od warunków naturalnych.   W przemyśle włókienniczym najważniejszym procesem rozwojowym była mechanizacja pracy.
Jej początki nastąpiły wraz z pojawieniem się maszyn przędzalniczych i mechanicznych warsztatów tkackich w 2. połowie XVIII wieku.
Zastosowano maszyne parowa do napędu urządzeń przędzalniczych i tkackich:
1830 - 3000 maszyn parowych
1870 - 50 000-100 000 maszyn parowych
1712 - tłokowa maszyna parowa atmosferyczna, do pompowania wody z kopalni (Thomas Newcomen - Anglia).
1720 - wiertarki do metali i obrabiarki do kół zębatych, 1732 - maszyna parowa (Newcomena) do napędu maszyn obrotowych (Darby - Anglia).
1733 - mechaniczne czółenko tkackie (Kay - Anglia), 1735 - wytop żelaza tylko przy użyciu koksu (Darby - Anglia), 1754 - pierwsza walcownia żelaza (H. Cort)
1761 - maszyna do urobku węgla (M. Menzies - Anglia)
1764 - przędzarka mechaniczna (Hargreaves - Anglia)
1769 - przemysłowa maszyna parowa (Watt - Anglia)


(…)

… mają freony, halony, tlenki azotu, chlorek metylu i bromek metylu
Pod względem chemicznym freony (CFC) są pochodnymi chlorowcowymi węglowodorów nasyconych. W cząsteczce zawierają atomy chloru i fluoru, niekiedy również bromu. Halony są pochodnymi fluorowcowymi metanu i etanu. Ubytek warstwy ozonowej
Ozon mierzymy w dobsonach. 300 dobsonów to wartość typowa dla warstwy ozonowej. Co to oznacza? Gdyby przyjąć, że wszystkie cząstki ozonu zostały zgromadzone przy powierzchni ziemi to grubość takiej warstwy wynosiłaby około 3 mm (= 300 dobsonów).
1 dobson = warstwa o grubości 0,01 mm składająca się z czystego ozonu przy powierzchni ziemi ( w temperaturze 0 st. Celsjusza)
Nazwy najpopularniejszych freonów i innych związków chłodniczych
Oznaczenia Nazwa polska
R-11 CFC-11 trichlorofluorometan
R-12 CFC-12 dichlorodifluorometan
R-13 CFC-13 chlorotrifluorometan
R-22 HCFC-22 chlorodiflurometan
R-23 HFC-23 trifluorometan
R-113 CFC-113 trichlorotrifluoroetan
R-114 CFC-114 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan
R-115 CFC-115 1-chloro-1,1,2,2,2-pentafluoroetan
R-116 CFC-116 heksachloroetan
R-134a HFC-134a 1,1,1,2-tetrafluoroetan
R-227ea HFC-227ea 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan
Kwaśne deszcze:
Kwaśne deszcze - opady atmosferyczne…
… i pólsuchych spowodowana różnymi czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi. Zbiór różnych procesów: obniżanie poziomu wody gruntowej, usychanie drzew, ubożenie florystyczne, powstawanie ruchomych wydm.
AZOT
Drogi migracji w rolnictwie:
wymywanie w formie azotanów do wód gruntowych i powierzchniowych
ulatnianie do atmosfery w formie amoniaku NH3
ulatnianie do atmosfery w formie produktów denitryfikacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz