klasyfikacja terenów zielonych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2037
Wyświetleń: 6636
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
klasyfikacja terenów zielonych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Tereny zieleni, są to obszary głównie w aglomeracjach miejskich, (również w krajobrazie otwartym), planowo obsadzane roślinnością dla poprawy estetyki i funkcji biologicznej środowiska. Składają się z zieleni obejmującej parki, zieleńce, ciągi komunikacyjne, obiekty sportowe itp. składniki objęte klasyfikacją terenów zieleni, a w szerokim pojęciu tereny zieleni obejmują również obszary krajobrazu otwartego wraz z jego zasobami (wody, lasy, drogi) i inne elementy tworzące krajobraz w tym parki wiejskie (podworskie, przypałacowe, rezydencjonalne - prawie wszystkie zabytkowe) oraz parki krajobrazowe i narodowe wykorzystywane dla turystyki i nauki
Tereny zieleni mogą być:
ogólnodostępne (parki, zieleńce, bulwary, lasy komunalne),
zamknięte lub o dostępności ograniczonej (ogrody działkowe,    zieleń zakładów przemysłowych),
o przeznaczeniu specjalnym (ogrody dydaktyczne: botaniczne, arboreta, zoologiczne, cmentarze) przy czym tereny zieleni o przeznaczeniu specjalnym zalicza się zwykle do ogólnodostępnych.
KLASYFIKACJA TERENÓW ZIELENI Podstawą planowania i urządzania terenów zieleni jest ich klasyfikacja. Obejmuje pięć zasadniczych kategorii, w których z kolei występują różne rodzaje zieleni pełniące określone funkcje i zadania: kulturalno-społeczne, gospodarczo-społeczne i techniczne.
Opracowana na podstawie danych Instytutu Urbanistyki i Architektury wg. A.Zielonko
I Tereny zieleni otwarte (dostępne) wypoczynku biernego i czynnego
TERENY ZIELENI WYPOCZYNKU BIERNEGO
parki spacerowo-wypoczynkowe,
zieleńce,
bulwary i promenady.
TERENY ZIELENI WYPOCZYNKU CZYNNEGO
parki ludowe (parki kultury i wypoczynku),
lasy komunalne (parki leśne),
II Tereny zieleni specjalnego przeznaczenia
TERENY DOSTĘPNE (OTWARTE)
pasy zieleni izolacyjnej,
zieleń towarzysząca komunikacji (ulice, drogi, koleje, komunikacja lotnicza, wodna),
TERENY OGRANICZENIE DOSTĘPNE
ogrody dydaktyczne (botaniczne, dendrologiczne, etnograficzne, zoologiczne, ośrodki kultury ogrodniczej i wystawy ogrodnicze)
pracownicze ogrody działkowe,
cmentarze (komunalne, parafialne, wojskowe),
parki i ogrody zabytkowe.
III Tereny zieleni towarzyszące różnym obiektom:
zabudowie osiedlowej i indywidualnej,
obiektom dziecięcym (place gier i zabaw, żłobki, przedszkola, ogrody jordanowskie, ośrodki wczasów świątecznych, ośrodki półkolonijne),
szkołom,
wyższym uczelniom,
obiektom usług kulturalno-społecznych,
obiektom kultury i sztuki,

(…)

… przy sztucznych kanałach. Ponadto jest czynnikiem zespalającym wodę z krajobrazem. Przy naturalnych ciekach i rozlewiskach odpowiednio zaprojektowana utrzymuje w równowadze bilans wodny gleby i powietrza, zapobiega powodziom oraz zbyt szybkiemu wyparowywaniu wody.
Ogrody botaniczne,- to obiekty dydaktyczne o charakterze parkowym ze zbiorami roślinności z różnych stref klimatycznych zebranych na jednym obszarze zwykle z podziałem na strefy pochodzenia lub siedliska naturalne. W podobny sposób jak ogrody botaniczne powstawały również arboreta,- ogrody o charakterze parkowym w których dominuje roślinność drzewiasta nad którą prowadzone są badania. Arboreta pełnią funkcję obiektów dydaktycznych dla wydziałów leśnych wyższych uczelni i PAN. Ogrody zoologiczne - wywodzą się od zwierzyńców, w których od średniowiecza możnowładcy trzymali dzikie zwierzęta w ogrodzonych obszarach lasów, gdzie urządzano polowania. Obecnie zwierzyńce są obszarami ochrony zwierząt. Ogrody zoologiczne są to placówki naukowo-dydaktyczne o charakterze parkowym z ograniczoną dostępnością Skansen- synonim park etnograficzny, historyczny, architektoniczny itp. Pierwszy skansen (budownictwa, etnografii, historii upraw i oręża) powstał…
… i obszary chronionego krajobrazu. Obiekty te reprezentują bardzo różne walory przyrodnicze (parki górskie i nizinne, leśne oraz bagienne, z najrozmaitszymi formami przyrody ożywionej i nieożywionej). Sześć naszych parków Białowieski, Babiogórski, Bieszczadzki, Karkonoski, Słowiński i Tatrzański,- UNESCO wpisało się na listę rezerwatów biosfery. Parki narodowe,- to obszary które w skali kraju wyróżniają…
… i wypoczynku
Park krajobrazowy,- jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.
Obszary chronionego krajobrazu są to wyróżniające się pod względem krajobrazowym tereny o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie…
… rozmiarów) drzewa i krzewy, źródła, wodospady, skałki jaskinie, głazy narzutowe itp.

… martwej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych. Użytki ekologiczne,- są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, (śródpolne i śródleśne oczka wodne), kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, starorzecza, skały, skarpy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz