Rozpad więzi społecznych zdeterminowany zjawiskami przestrzennymi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpad więzi społecznych zdeterminowany zjawiskami przestrzennymi-opracowanie - strona 1 Rozpad więzi społecznych zdeterminowany zjawiskami przestrzennymi-opracowanie - strona 2 Rozpad więzi społecznych zdeterminowany zjawiskami przestrzennymi-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ROZPAD WIĘZI SPOŁECZNYCH ZDETERMINOWANY ZJAWISKAMI PRZESTRZENNYMI.
INDYWIDUALIZM I INNE ZJAWISKA PRZECIWDZIAŁAJĄCE TWORZENIU
WIĘZI I WSPÓLNOT SPOŁECZNYCH.
WSPÓLNOTY UZURPATORSKIE VS WSPÓLNOTY AUTENTYCZNE.
Jak wspomniano istotą więzi społecznych terytorialnych jest nałożenie - superpozycja relacji między jednostkami i otoczeniem architektonicznym i interakcji wzajemnych między mieszkańcami. Zagrożenia powstają w wypadku obu tych zbiorów interakcji. W przypadku relacji jednostki - otoczenie architektoniczne zagrożenie jest generowane m. in. przez przeskalowanie zabudowy i wynikające niego nadmierne zagęszczenie mieszkańców. W przypadku wzajemnych interakcji między mieszkańcami najbardziej istotnym zagrożeniem jest narastający indywidualizm. 1. ROZPAD WIĘZI SPOŁECZNYCH ZDETERMINOWANY ZJAWISKAMI PRZESTRZENNYMI
Współczesne osiedla i zespoły mieszkaniowe cechuje przegęszczenie ilości mieszkańców wynikające z przeskalowania zabudowy. W Polsce zjawisko przegęszczenia mieszkańców występuje przede wszystkim na zajmujących olbrzymie powierzchnie osiedlach prefabrykowanych w systemach wielkiej płyty. Według szacunków ITB z 1999 roku w budynkach wznoszonych metodami uprzemysłowionymi, które stanowią podstawową tkankę zabudowy osiedlowej, znajduje się blisko 4 mln mieszkań, a więc prawie połowa zasobów miejskich, a ponad 1/3 łącznej liczby mieszkań (szacowanych wówczas na ok. 11,3 mln). Liczba ich mieszkańców to - wg ocen PZITB - przeszło 1/3 ludności polskich miast. Przegęszczenie i monotonia architektury wywołują zjawiska opisane przez psychologów społecznych:
przeładowanie urbanistyczne (Stanley Milgram)
syndrom bagna behawioralnego (termin Johna Calhouna), 3. dyfuzja odpowiedzialności (Johna Darley i Bibb Latane) Syndrom „przeładowania urbanistycznego” („Przeciążenia społecznego”).
Nadmierne zagęszczenie mieszkańców wywołuje efekt opisany jako „przeładowanie urbanistyczne” (bądź „przeciążenie społeczne”). Efekt ten został opisany przez Stanleya Milgrama. Hipoteza „przeładowania urbanistycznego” zakłada, że mieszkańcy miast (lub przegęszczonych osiedli) wykazują tendencję do zamykania się w sobie i unikania kontaktów z innymi ludźmi, broniąc się przed nadmiarem bodźców, których źródłem jest życie wielkomiejskie. Ludzie w obliczu nadmiernej liczby bodźców środowiska bronią się przed przeciążeniem, modyfikując swoje zachowania - m.in. skracając sekwencje zachowań do elementów niezbędnych z punktu widzenia wypełnienia roli społecznej. Normą jest „chłodny” dystans i niewtrącanie się w nie swoje sprawy. Następuje zanik życzliwości i otwartości.

(…)

… wielu zjawisk kryminogennych. Jednym z nich jest dyfuzja odpowiedzialności (lub rozproszenie odpowiedzialności). Zjawisko to zostało zbadane i opisane przez Johna Darleya i Bibb Latane. Można je opisać skrótowo w sposób następujący: ludzie żyjący i działający w dużych zbiorowościach o słabych więziach wewnętrznych nie czują się zobowiązani do interwencji w dramatycznych wypadkach nie dotyczących ich bezpośrednio, sądząc, że będzie interweniował ktoś inny. Zjawisko dyfuzji odpowiedzialności wyjaśnia często zdarzające się przypadki tzw. popularnie znieczulicy społecznej. Rozproszenie odpowiedzialności (diffusion of responsibility) - wyjaśnienie zmniejszenia częstości zachowań pomocnych, zakładające, że wraz ze wzrostem liczby osób zdolnych do niesienia pomocy każda z nich czuje się mniej odpowiedzialna…
… terytorialnych nastąpiły zmiany w zachowaniach zwierząt (szczurów) m. in. wymieralność na dużą skalę, zaburzenia w orientacji seksualnej, kanibalizm, niespotykany sadyzm. Eksperyment Calhouna pozwala wyjaśnić wiele elementów zachowań ludzkich w warunkach nadmiernego zagęszczenia. W Stanach Zjednoczonych na obszarze 2% terytorium kraju mieszka 70 % ludności. Zjawisko nadmiernego zagęszczenia jest typowe…
… uzurpatorskich:
uzurpacja funkcjonalna: polega na zawłaszczaniu przestrzeni publicznych przez inwestorów prywatnych („prywatne przestrzenie publiczne” hipermarketów i galerii handlowych); innym jej przejawem są osiedla strzeżone, tzw. gated communities.
uzurpacja subkulturowa: zawłaszczanie przez subkultury pseudokibiców obszarów osiedli mieszkaniowych, graffiti, nielegalne zajmowanie opuszczonych budynków…
… w dużych miastach jak Sao Paulo w Brazylii.
FUNKCJONALNE UZURPATORSKIE ZAWŁASZCZENIA PRZESTRZENI. Hipermarkety i galerie handlowe jako przykład zawłaszczenia uzurpatorskiego przestrzeni publicznych.
Funkcjonalne uzurpatorskie zawłaszczenie przestrzeni hipermarketów i galerii handlowych polega po pierwsze: na zawłaszczeniu przez inwestora prywatnego przestrzeni publicznej, po drugie: na wyznaczeniu reguł…
…. Komputer osobisty, powoli wypierany przez laptop, który można przez cały czas nosić ze sobą, staje się własnym centrum zarządzania. Telefon komórkowy, dzięki któremu można porozumiewać się z odbiorcą w dowolnym punkcie świata, pozwala ignorować własnych sąsiadów. Neil Gershenfeld kierujący Centrum Cząstek i Atomów w Media Lab w Massachusetts Institute of Technology jest autorem koncepcji osobistej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz