Herbert Spencer

Herbert Spencer

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

Herbert Spencer - koniec XIX w., publicysta, inżynier - próba zastosowania teorii rewolucji...

Socjologia - wykłady

 • Uniwersytet Opolski
 • prof. Ludwig Kozołub
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1512

takie jak: socjologia jako nauka, dynamika społeczna, Herbert Spencer, Emil Durkheim, poglądy w zakresie socjologii...

Darwinizm społeczny - geneza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1057

się świata i stosunków społecznych Herbert Spencer (1820-1903) Państwo to spółka akcyjna powołana...

Proces społeczny - wykład socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1001

klasyków socjologii w XIX wieku, wspomnianego wcześniej Augusta Comteʹa, ale zwłaszcza Herberta Spencera...

Wykład - Socjologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

, ewolucjonizmu Herberta Spencera (manizm) i teorii materializmu dialektycznego Karola Marksa „ojcowie założyciele...