Herbert Spencer

note /search

Herbert Spencer

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Myśl polityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1554

Herbert Spencer - koniec XIX w., publicysta, inżynier - próba zastosowania teorii rewolucji...

Socjologia - wykłady

  • Uniwersytet Opolski
  • Socjologia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3493

takie jak: socjologia jako nauka, dynamika społeczna, Herbert Spencer, Emil Durkheim, poglądy w zakresie socjologii...

Darwinizm społeczny - geneza

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1274

się świata i stosunków społecznych Herbert Spencer (1820-1903) Państwo to spółka akcyjna powołana...

Wykład - Socjologia religii

  • Uniwersytet Warszawski
  • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1533

, ewolucjonizmu Herberta Spencera (manizm) i teorii materializmu dialektycznego Karola Marksa „ojcowie założyciele...