Herbert Spencer - strona 2

Przedstawiciele socjologii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1309

. Z samego układu Comta niewiele zostało do dziś. HERBERT SPENCER (1820-1903) (Anglik) - makrosocjologia...

Ewolucjonizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

: - Herberta Spencera - Edwarda Burnetta Tylora - Lewisa Henry'ego Morgana - Johanna Bachofena - Adolfa...

Rozwój społeczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

(tak postrzegali historię ewolucjoniści, od Herberta Spencera do Talcotta Parsonsa), oraz rozwój wieloliniowy...

Wprowadzenie do socjologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Bielecka-Prus
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. Behawioralna – okary i nagrody ; zwierzęta; kary powinny być regularne a Herbert Spencer – struktura...

Klasyczny ewolucjonizm w socjologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120

). Ojcami ewolucjonistycznego punktu widzenia w socjologii są Auguste Comte (1798‐1857) i Herbert Spencer...