Herbert Spencer - strona 2

note /search

Przedstawiciele socjologii - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wstęp do socjologii
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2191

. Z samego układu Comta niewiele zostało do dziś. HERBERT SPENCER (1820-1903) (Anglik) - makrosocjologia...

Ewolucjonizm

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2604

: - Herberta Spencera - Edwarda Burnetta Tylora - Lewisa Henry'ego Morgana - Johanna Bachofena - Adolfa...

Rozwój społeczny - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

(tak postrzegali historię ewolucjoniści, od Herberta Spencera do Talcotta Parsonsa), oraz rozwój wieloliniowy...

Wprowadzenie do socjologii

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. Behawioralna – okary i nagrody ; zwierzęta; kary powinny być regularne a Herbert Spencer – struktura...