Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna - Jednostka a społeczeństwo.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna - Jednostka a społeczeństwo.  - strona 1 Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna - Jednostka a społeczeństwo.  - strona 2

Fragment notatki:

Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna.
Jednostka a społeczeństwo.
Organicyzm (Platon, Herbert Spencer). Społeczeństwo to wąsko wyspecjalizowane organy, a każdy organ pracuje na rzecz całego organizmu. Społeczeństwo jest ważniejsze od jednostki, oparte na coraz węższej specjalizacji - lekarz -chirurg- chirurg plastyk.
Umowa społeczna (Demokryt, sofiści, Hobbes, Rousseau, Locke) - zgoda na wyrzeczenie się uprawnień na rzecz innych korzyści. Nie można się jej zrzec. Społeczeństwo składa się z indywidualnych jednostek, między którymi istnieją nierówności społ.
Koncepcja funkcjonalna (św. Augustyn, św. Tomasz). Społeczeństwo stworzone w szeregu interakcji między sobą. Jest to sieć powiązań indywidualnych jednostek.
Typy osobowości społecznej według Davida Riesmana
Charakter społeczny - element charakteru, który stanowi wspólną cechę jednostek przynależących do grup społecznych i jest wynikiem doświadczeń danej zbiorowości. David Riesman - „Samotny tłum” (lata 40 XX w.) wyróżnił trzy podstawowe typy charakteru społecznego :
Typ sterowany tradycją - słabe uprzemysłowienie, wysoki wzrost ludności. Jednostka jest ważna dla grupy, ma silne poczucie więzi rodzinnych. Jest zdyscyplinowana i szybko przejmuje obowiązki opiekunów. Przed nie wypełnieniem obowiązków, norm chroni ją strach przed wstydem.
Typ „wewnątrzsterowny” - kraje rozwijające się. Następuje rozpad wspólnot pierwotnych, choć mimo to rodzina(wraz z nauczycielami zaszczepia reguły i cele) nadal jest dość ważna. Nieprzestrzeganie zasad wywołuje „poczucie winy”
Typ „zewnątrzsterowny” - kraje rozwinięte, obszary wielkomiejskie. Epoka konsumpcjonizmu. Społeczeństwo sterowane z zewnątrz - przez kontakt z innym lub przez media. Zawierane kontakty są powierzchowne i płytkie. Więzy rodzinne uległy zatraceniu. Nieprzestrzeganie norm wywołuje poczucie niepokoju.
Tożsamość indywidualna (osobowa) - „świadomość własnej spójności w czasie i przestrzeni, w różnych okresach życia, w sytuacjach społecznych i pełnionych rolach, a także świadomość własnej odrębności, indywidualności, niepowtarzalności"
Tożsamość kształtuje się ciągle od nowa w wyniku interakcji społ. Ważne jest zarówno poczucie tożsamości jednostki, jak i to w jaki sposób widzą ją inni. - kształtuje to nasz własny obraz samych siebie. Jaźń odzwierciedlona(Charles Coolay) - określa nasze ja, które jest odbiciem, tego co myślą o nas inni
Tożsamość społeczna - jest to przynależność do określonych grup społecznych, poczucie związania z nimi i poczucie odrębności w stosunku do innych grup. Przy obu tożsamościach niezwykle ważne są role społeczne.


(…)

… do określonych grup społecznych, poczucie związania z nimi i poczucie odrębności w stosunku do innych grup. Przy obu tożsamościach niezwykle ważne są role społeczne.
Koncepcje jaźni w różnych ujęciach teoretycznych :
Jaźń - podmiotowa instancja do odczuwania samego siebie w relacjach i w odniesieniu do innych.
George Herbert Mead - Interakcjonizm symboliczny - teoria socjologiczna, wg której kluczowym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz