Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3577
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna - strona 1 Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna - strona 2 Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Temat 2-3. Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna. Koncepcje jaźni w różnych ujęciach teoretycznych. Jaźń a tożsamość. jaźń [w nauce] - zdolność jednostki do postrzegania siebie i jednocześnie zdolność do postrzegania reakcji otoczenia społecznego na swoją osobę jaźń [wg. słownika] - świadomość własnej osobowości
Charles H. Cooley [XIX/XX] - wprowadza pojęcia "grup pierwotnych"
wprowadza pojęcie "jaźni odzwierciedlonej", czyli jaźni społecznej - "jak ja postrzegam reakcję otoczenia na mnie", funkcjonuje na dwóch płaszczyznach - ciała i psychiki
tożsamość [wg. słownika] - świadomość własnych cech i odrębności, świadomość siebie, w matematyce - równoważność tożsamość [wg. Giddensa ] - są to cechy wyróżniające jednostki lub grupy, które określają kim lub czym ta jednostka jest i co jest dla niej ważne. tożsamość jednostkowa [self-identify]
wg. Giddensa - ciągły proces samorozwoju jednostki i definiowania samego siebie, w którym to procesie wykształcamy poczucie samego siebie i swojego stosunku do otaczającego nas świata.
wg. Eriksena - stabilny zespół autodefinicji jednostki potwierdzony przez jej otoczenie społeczne. Jaźń a tożsamość: pojęcie jaźni zawiera się w pojęciu tożsamości. Tożsamość bez jaźni np. tożsamość narodowa
Teorie jaźni G. H. Mead - interakcjonizm symboliczny jaźń - dyspozycja psychiczna jednostki pozwalająca jej na wschodzenie w interakcje symboliczne i z otoczeniem i kształtowaniem jaźni interakcja symboliczna - poprzez symbole, język ma zasadnicze znaczenie dla wymieniania symboli
3 fazy rozwoju jednostki wg Meada:
faza - naśladownictwa (do 2.5 roku życia)
faza - gry , myślenie abstrakcyjne, wyobraźnia (operowanie przemiotami symbolicznymi)
faza - gry wspólnej , myślenie nie tylko abstrakcyjne ale też wchodzenie w interakcje z otoczeniem (gry zespołowe)
Pełna świadomość ma miejsce, gdy jesteśmy w stanie odróżnić ja podmiotowe od ja przedmiotowego: Ja podmiotowe (" I ") - nieuspołecznione, prywatne potrzeby i pragnienia Ja przedmiotowe (" me ") - uspołecznione, narzucane przez społeczeństwo
Koncepcja Meada rozwinięta przez Herberta Blumera : Ja podmiotowe to "filtr" między naciskiem społecznym a nami samymi. Jednostka jest manipulatorem, "upiększa" rzeczywistość społeczną.
Anthony Giddens "Refleksyjność i jaźń"
Refleksyjność to proces samodefiniowania
Co wpływa na współczesny kryzys tożsamości? Refles yw ność - naiwna wiara w systemy eksperckie. Nauka wkracza w nasze życie, ale niczego nie wyjaśnia.


(…)

… nie wyjaśnia.
Społeczeństwo a charakter społeczny jednostki (David Riesman "Samotny tłum")
Riesman wyróżnił 3 typy społeczeństw:
społeczeństwo tradycyjne - równowaga pomiędzy liczbą zgonów i urodzeń, wysoki potencjał wzrostu
społeczeństwo wewnątrzsterowne - dalej wysoki potencjał wzrostu, spadek liczby zgonów
socjalizacja na zasadzie tego, co rodzice mówią
wewnętrzny żyroskop - wartości, którymi kieruje się w życiu jednostka decydują o jej postępowaniu
"ucieczka" do "nowego świata", postawa moralnego oburzenia lub moralizatorsko- reformatorska (w polityce) społeczeństwo zewnątrzsterowne - utrzymanie zmniejszonej liczby zgonów ale też mniejsza liczba urodzeń
niepokój, duży nacisk na poczucie jaźni odzwierciedlonej (jak mnie widzą inni)
dystans wobec spraw politycznych
człowiek wie co lubi, ale nie wie, czego…
… posiadania pewnych informacji i wiedzy niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Posiadane wiadomości i wiedza, jej wykorzystanie i sposoby zdobywania są często wyznacznikiem oceny środowiska społecznego. Szczególnie w ekonomii podkreśla się, że sposób, w jaki zdobywa
Z pojęciem osobowości społecznej wiążą się ściśle takie terminy jak kręgi społeczne czy wzór osobowy
Ludzkie życie przebiega…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz