Osobowość społeczna człowieka i jej elementy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osobowość społeczna człowieka i jej elementy - strona 1 Osobowość społeczna człowieka i jej elementy - strona 2

Fragment notatki:

Osobowość społeczna człowieka i jej elementy Osobowość społeczna człowieka to zinternalizowana kultura, dynamiczna organizacja idei, postaw, nawyków nadbudowanych nad naturą biologiczną (Szczepański). Zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech ....... i społ. i kształtowany przez wpływ kultury i struktury zbiorowości, w których jednostka została wyobcowana i w których uczestniczy. Elementy składowe: 1. Biogenne: są przekazywane dziedzicznie wyposażeniem biologicznym (własności anatomiczne, wzrost, budowa organizmu, jego właściwości fizjologiczne, działalność gruczołów). 2. Psychogenne: wyposażenie psychiczne człowieka (pamięć, wola, wyobraźnia, uczucia, inteligencja, spostrzegawczość, temperament, zamiłowania, charakter). 3. Socjogenne: * kulturowy ideał osobowości * role społeczne * jaźń subiektywna * jaźń odzwierciedlona Kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa Wg Szczepańskiego kulturowy ideał osobowości jest swoistym ideałem wychowawczym, zestawieniem wzorów do naśladowania. Kult ideał osobowy nie jest koncepcją osobowości podstawowej - charakteru społecznego (czyli charakteru narodowego). Charakter narodowy - Typ osobowości występujący statystycznie najczęściej (jako średnia modalna) - Zespół wspólnych cech występujących u jednostek w dużych zbiorowościach - Cechy osobowości ludzi żyjących w danym społeczeństwie, które najpełniej wyrażają istotne wartości kultury (zbliżone do pojmowania typu idealnego M. Webera) Kulturowy ideał osobowości to też wzór społeczny (przeciętny, idealny (pozytywny), negatywny). Wzór społeczny wg Szczurkiewicza to zespół norm określających właściwości, jakie należy wykazywać i zachowań, które należy realizować ze względu na naszą przynależność do zbiorowości społecznej. - fizyczny - stopy życiowej - zainteresowań kulturalnych - wykonywania funkcji zawodowych - zachowań społecznych Kardiner - osobowość podstawowa - zespół cech osobowości wspólnych wszystkim członkom danego społeczeństwa, lecz nie występujących w innych społeczeństwach. Koncepcje jaźni Jaźnie społeczne są to sposoby przewidywania samego siebie, identyfikacja własnej tożsamości. Podgórecki wyróżnia 4 rodzaje jaźni: 1. Pierwiastkowa (osobisty, wewnętrzny pogląd na siebie samego) 2. Fasadowa - identyfikacja naszej tożsamości dla innych (to, co reklamujemy, prezentujemy dla innych) * samochwalstwo * tytułomania * bycie modnym * powoływanie się na znajomości 3. Odzwierciedlona (elementy opisowe naszej osoby składające się na oczekiwane przez nas wyobrażenie nas przez innych) 4. Subiektywizowana (suma wiedzy, mądrości, doświadczenia, które jednostka zdobyła w procesie socjalizacji i dalszego rozwoju osobniczego. Globalna ocena nas samych zobiektywizowane spojrzenie

(…)

… otoczenia, tego co sami sobie wyobrażamy, że inni sądzą o nas. Te dwa ........ są wewnętrznymi regulatorami dążenia do realizacji kulturowego ideału osobowości i do realizacji ról społecznych. Typologie osobowości Hipokratesa ze względu na temperament: * sangwinik * melancholik * choleryk * flegmatyk Krefschmera ze względu na budowę ciała: * pyknik (grubasek, życzliwy, łagodny) * asjenik (kościsty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz