Jaźń, tożsamość osobowość społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jaźń, tożsamość osobowość społeczna - strona 1 Jaźń, tożsamość osobowość społeczna - strona 2 Jaźń, tożsamość osobowość społeczna - strona 3

Fragment notatki:

1. Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna Socjologia - relacja jednostki i społeczeństwa (statystyka, badania, obserwacje, interakcje, badanie relacji, zachowań itp.
Związana z naukami przyrodniczymi - dedukcja
Max Weber - teoria humanistyczna - indukcja, socjologia rozumująca
Współczesna socjologia - raczej rozumująca
Socjologia - od kiedy powstał człowiek
Jako nauka - koniec XVIII w. - Wielka Rewolucja Francuska i rewolucja przemysłowa
Socjologia - zjawiska i procesy zachodzące w różnych formach życia zbiorowego ludzi.
Dzięki socjologii możemy tworzyć modele prognostyczne zachowań ludzkich : - poznanie mechanizmów zachowań - przewidzenie dalszych zachowań
Można skutecznie manipulować ludźmi.
Jednostka a społeczeństwo. Koncepcje jaźni w różnych ujęciach teoretycznych. Pojęcie tożsamości indywidualnej. Typy osobowości społecznej według Davida Riesmana. 1. Jednostka a społeczeństwo : - organicyzm (Platon, Herbert Spencer). Społeczeństwo to wąsko wyspecjalizowane organy, a każdy organ pracuje na rzecz całego organizmu. Organizm ważniejszy niż organ, społeczeństwo ważniejsze od jednostki. Rozwój - coraz większa specjalizacja organów np. chirurgia naczyniowa = coraz większe uzależnienie jednostki od społeczeństwa. Trzeba mieć całą otoczkę społeczną, aby przeżyć.
- umowa społeczna (Demokryt, sofiści, Hobbes, Rousseau, Locke) - zgoda na wyrzeczenie się uprawnień na rzecz innych korzyści. Poniesienie kosztów na rzecz większego dobra. Umowa społeczna to : rozwarstwienie - nierówność społeczna, mniejszość może być poszkodowana, nie może być sprzeciwu po zawarciu umowy. Społeczeństwo to suma indywidualnych jednostek, które są indywidualnościami. Nie ma społecznego uwikłania - jednostki te są same.
- koncepcja funkcjonalna (św. Augustyn, św. Tomasz) = scalenie obu teorii. Społeczeństwo stworzone w szeregu interakcji między sobą. Świadczą sobie wzajemnie usługi i tworzą ogół społeczeństwa. Jest to sieć powiązań indywidualnych jednostek, które jednak tworzą społeczeństwo. Niezliczona suma indywidualności tworząca ogół.
2. Typy osobowości społecznej według Davida Riesmana : Charakter społeczny - element charakteru, który stanowi wspólną cechę jednostek przynależących do grup społecznych i jest wynikiem doświadczeń danej zbiorowości. David Riesman - „Samotny tłum” (lata 40 XX w.) wyróżnił trzy podstawowe typy charakteru społecznego : - typ sterowany tradycją - słabe uprzemysłowienie, wysoki wzrost ludności. Jednostka jest ważna dla grupy, ma silne poczucie więzi rodzinnych. Jest zdyscyplinowana i szybko przejmuje obowiązki opiekunów. Przed nie wypełnieniem obowiązków, norm chroni ją strach przed wstydem.


(…)

… tożsamościach niezwykle ważne są role społeczne.
4. Koncepcje jaźni w różnych ujęciach teoretycznych :
a) George Herbert Mead - „Umysł, osobowość i społeczeństwo” Interakcjonizm symboliczny - teoria socjologiczna, wg której której kluczowym mechanizmem kształtowania się struktur społecznych jest ciągła wymiana i ewolucja znaczeń symboli, odbywająca się w trakcie wszelkich procesów oddziaływań zachodzących…
…, jednak są to tylko schematy. Każdy jest inny i inaczej przystosowuje się do zbiorowości w której przebywa.
3. Tożsamość indywidualna (osobowa) - „świadomość włas­nej spójności w czasie i przestrzeni, w różnych okresach życia, w sytuacjach społecznych i pełnionych rolach, a także świadomość własnej od­rębności, indywidualności, niepowtarzalności"
Wzieło się z freudowskiej psychoanalizy oraz interakcjonizmu symbolicznego.
Nurty inspirowane interakcjonizmem symbolicznym zwracają uwagę na proces krystalizowania się tożsamości w toku interakcji społecznych. Z perspektywy tej orientacji tożsamość jednostki nie jest czymś trwałym, nie jest jakimś bytem niezależnym od sytuacji. „Jest ona raczej procesem, ciągle kreowanym i od­twarzanym w każdej sytuacji społecznej, w którą człowiek wkracza, spa­janym przez wątłą nić pamięci…
… nasz własny obraz samych siebie. Na określe­nie tego naszego ja, które jest zwierciadlanym odbiciem naszego ja w oczach innych, używany jest w socjologii termin jaźń odzwierciedlona, wpro­wadzony przez amerykańskiego socjologa Charlesa Cooleya.
Tożsamość społeczna - jest to przynależność do określonych grup społecznych, poczucie związania z nimi i poczucie odrębności w stosunku do innych grup.
Przy obu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz