Wykład - epoki socjologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - epoki socjologiczne - strona 1 Wykład - epoki socjologiczne - strona 2 Wykład - epoki socjologiczne - strona 3

Fragment notatki:

POZYTYWIZM
Wiedza powstaje jako efekt eksperymentów, obserwacji - empiryzm
Odrzucenie naturalizmu - kierunku w socjologii w drugiej połowie XIX wieku powstały na podłożu ewolucjonizmu. Naturaliści zakładali, że zjawiska społeczne można opisywać analogicznie do zjawisk w świecie przyrody i badać je tymi samymi metodami. Podejście to zakładało możliwość redukcji zjawisk społecznych do poziomu zjawisk przyrodniczych.
Metaforyka organicystyczna. Organicyzm - pogląd filozoficzny zakładający, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm, a instytucje społeczne są ze sobą powiązane tak, jak części organizmu (od ich wzajemnej współpracy zależy sprawne funkcjonowanie społeczeństwa). Był to jeden z pierwszych nurtów w socjologii, głoszony m.in. przez Herberta Spencera.
Socjologia nie jest nauką przyrodniczą - musi mieć inne metody
Socjologia jako ukoronowanie nauk
Socjologizm - jako szkoła
2. SOCJOLOGIZM Kładzie ogromny nacisk na społeczeństwo - nie jednostkę
Prawa społeczne to prawa przyrody (naturalizm)
Holizm - spojrzenie na społeczeństwo jako na całość, której nie da się rozłożyć na czynniki pierwsze
Społeczeństwo jest rzeczywistością sui generis - niesprowadzalną do innej
Podkreślanie autonomii socjologii - antypsychologizm, antybiologizm
Socjologia ma być podstawową nauką społeczną, rozwiązać wszystkie problemy społeczne
Przezwyciężenie ewolucjonizmu -w socjologii rozwój ewolucjonizmu wiązał się z takimi osobami jak Herbert Spencer i August Comte, którzy byli także twórcami socjologii jako nauki. Wykazywali oni analogie między organizmem społecznym a organizmem żywym. Założenie ewolucjonizmu u Spencera polegało na tym, że formy proste, np. społeczeństwa ewoluują od form prostych do coraz bardziej złożonych. Organizm społeczny, podobnie jak organizm biologiczny jest pewną całością, którą charakteryzuje ciągły rozwój.
Organicyzm i funkcjonalizm - społeczeństwo jest quasi-organizmem, w którym są instytucje pełniące funkcje latentne (ukryte) i manifestowane (jawne)
Organicyzm mówi o stanie „zdrowia”, gdy wszystkie instytucje dobrze spełniają swe funkcje
Poszukiwanie „funkcjonalnych odpowiedników” instytucji, które zaginęły (np. wytrzebionej religii)
3. WŁASNE TEORIE DURKHEIMA
Chciał wyjaśniać, a nie tylko odkrywać prawa społeczne
Fakty społeczne można wyjaśniać tylko za pomocą innych faktów społecznych
Fakty społeczne należy rozważać jak rzeczy - oddzielone od świadomości podmiotu
Socjolog powinien się pozbywać naturalnych wyobrażeń o rzeczywistości


(…)

… przesadna integracja)
przy słabej integracji - samobójstwo egoistyczne
samobójstwo anomiczne - brak więzi z grupą i dostatecznego zaspokojenia potrzeb jednostki
wszystko to negatywne skutki podziału pracy
5. SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA
w społeczeństwach tradycyjnych - solidarność mechaniczna
wynika z podobieństw między jednostkami
przekonania i świadomość są zbiorowe
jednostkę można traktować jako identyczną…

przeciwstawienie społeczeństwa i jednostki, sacrum i profanum
człowiek jest homo duplex - „człowiekiem rozdwojonym” - przed socjalizacją jest zwierzęciem, do wyższych funkcji umysłu dochodzi dzięki socjalizacji
trwałe jest tylko to, co społeczne
życie moralne i rozumne wymaga od człowieka opanowania zwierzęcości, opanowania języka - pozwala na wykroczenie poza indywidualne doświadczenie
między społeczeństwami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz