MYŚL SOCJOLOGICZNA - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MYŚL SOCJOLOGICZNA - wykład - strona 1 MYŚL SOCJOLOGICZNA - wykład - strona 2

Fragment notatki:

MYŚL SOCJOLOGICZNA
August Comte 1798-1857 francuski filozof, socjolog i pisarz polityczny. Wkład Comte'a w powstanie socjologii da się ująć w trzech tezach: 1. nadania nowej nauce nazwy - socjologia, 2. określenia przedmiotu badań socjologii, 3. zaoferowania powstającej nauce specyficznych metod badawczych. I warunkiem narodzin nowej nauki było nadanie jej odpowiedniej nazwy
Socjologia - na nazwę składają się dwa słowa: łacińskie słowo societas (wspólnota), greckie logos (wiedza). W dosłownym znaczeniu można przetłumaczyć - nauka o społeczeństwie.
II warunek - sprecyzowanie przedmiotu jej badań. Comte za przedmiot badań socjologii uznał społeczeństwo stanowiące zharmonizowaną całość, składającą się z elementarnych cząstek zwanych rodzinami.
III warunek to zaproponowanie nauce odpowiedniego warsztatu metodologiczno-badawczego. Skonstruował on i unaukowił metody badania tych zjawisk społecznych, którymi zajmuje się socjologia. Metodami tymi są: a). obserwacja czysta, b). eksperyment, c). metoda porównawcza, d). analiza historyczna
Herbert Spencer 1820-1903 angielski filozof i socjolog. Socjologia przeżywająca po śmierci Comte'a wieloletni regres, jemu przede wszystkim zawdzięcza odrodzenie. Autor trzytomowego dzieła „Zasady socjologii” będące pierwszym podręcznikiem socjologicznym. Współtwórca organicyzmu, będącego syntezą pozytywistycznej teorii nauki ewolucjonizmu.
Aby zrozumieć świat należy porównać go do organizmu ludzkiego.
Karol Marks 1818-1883 niemiecki myśliciel i działacz rewolucyjny, twórca socjalizmu naukowego. Prawa historii można odnaleźć w strukturach ekonomicznych. Świat ewolułuje. Konflikt jest motorem postępu (pozwala uświadomić na czym polegają sprzeczności w społeczeństwie. Na system stworzony przez Marksa składają się trzy części: 1. materializm dialektyczny, czyli węziej pojmowana filozofia marksistowska; 2. materializm historyczny, będący w zasadzie teorią rozwoju społecznego, czyli prawie marksistowską socjologią; 3. ekonomia polityczna
Emil Durkheim 1858-1917 francuski socjolog i filozof - dokładniej niż Comte określił przedmiot jej badań oraz poważnie wzmocnił ją instytucjonalnie i zapoczątkował w niej permanentnie do dziś postępujący proces specjalizacji, przynoszący narodziny coraz to innych dyscyplin socjologicznych. Durkheim uzasadnił, że socjologia nie jest nauką o społeczeństwie, lecz o faktach społecznych. Fakt społeczny wg niego to sposób działania zdolny do wywierania na jednostkę zewnętrznego przymusu. Faktami takimi są: religia, język, prawo, moda, wzory kultury. Zapoczątkował i rozwinął teorię więzi społecznej oraz socjologiczną teorię rodziny, religii, dewiacji i patologii społecznej. Fakty i zjawiska społeczne postrzegał i opisywał na wzór zjawisk przyrodniczych. Wprowadził pojęcie morfologii i fizjologii, które służyły do określenia zjawisk struktury społecznej i zjawisk życia owych struktur, czyli ich funkcji i przemian.

(…)

… struktury społecznej i zjawisk życia owych struktur, czyli ich funkcji i przemian. Głównym jego założeniem jest twierdzenie, że jednostkowe zjawiska psychiczne są całkowicie wyznaczone przez społeczeństwo, w którym żyje dana jednostka. Co łączy społeczeństwo, co je scala
-solidarność mechaniczna - wszystko to, co jest podobne między ludźmi (ludzie są zespoleni tym co jest wspólne)
-solidarność organiczna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz