Podstawy socjologii - wprowadenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 5271
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy socjologii - wprowadenie  - strona 1

Fragment notatki:

Socjologia - definicja socjologii, wyjaśnienie istoty socjologii jako nauki, krótkie omówienie powstania i rozwoju socjologii, podział socjologii na ogólną i szczegółową, związki pomiędzy socjologią ogólną a szczegółową. SOCJOLOGIA - to nauka zajmująca się zbiorowościami ludzkimi, ich powstawaniem, rozpadem, przekształceniem i zanikaniem.
Dla socjologa rzeczywistość społeczna to szereg różnorodnych faktów i zdarzeń, które wynikają z działań innych ludzi, ich poglądów, postaw aspiracji, przekonań, nastrojów jak również z działalności jednostek, zbiorowości i instytucji.
Problem socjologii jako nauki sięga okresu pojawienia się myśli prekursorskiej, ukazującej potrzebę utworzenia nauki o społeczeństwie, zwanej później socjologią. Według teorii współczesnego socjologa amerykańskiego polskiego pochodzenia Theodora Abla, socjologia to nauka, która jak wiele innych nauk nie tylko społecznych skalda się ze składników teoretycznych i empirycznych. Status dawnej nauki jest wyższy w zależności od ilości składników teoretycznych jak np. fizyka. Natomiast w socjologii przeważają składniki empiryczne, co nie znaczy, ze socjologia nie jest nauką. Początki socjologii jako nauki obserwujemy w XX w. Głównie w twórczości Comte'a Marksa i Spencera. Ówczesna socjologia historyczna zajmowała się badaniem rozwoju społeczeństwa na tle dziejów ludzkich. Natomiast koniec wieku XIX i początek wieku XX daje rozwój socjologii analitycznej, która zajmuje się typologią badanych zjawisk. Od lat 30 - tych zauważamy większe zainteresowanie badaniami empirycznymi nad analizami socjologicznymi. Współczesna socjologia, zwłaszcza marksistowska uwzględnia badania zjawisk społecznych, nie rezygnując z ustalenia praw, dokonywania typologii i analiz układów społecznych.
Socjologię dzielimy na dwie części:
a). Socjologię ogólna ( teoretyczną) - która zajmuje się podstawowymi pojęciami, teorią, aparatem badawczym, hipotezami badawczymi.
b). Socjologię szczegółową (empiryczną) - która zajmuje się badaniem fragmentu zbiorowości ludzkiej (np. zbiorowość miejska i wiejska) wykorzystując założenia socjologii ogólnej.
Socjologia szczegółowa dzieli się na ponad 30 subdyscyplin. Do najbardziej rozwiniętych należą: socjologia pracy - bada zbiorowość, w której prawie każdy człowiek się znajduje.
Ponadto wyróżniamy socjologię: wojska, oświaty i wychowania, rodziny, medycyny, prawa, wsi i rolnictwa, miasta - która zajmuje się badaniem społeczeństwa w aspekcie danego kontaktu.
Socjologia szczegółowa ma wiele powiązań z socjologią ogólną. Pierwsza korzysta z inspiracji i założeń teoretyczno - metodologicznych drugiej, a ta z kolei weryfikując je w badaniach terenowych, wyprowadza uogólnienia wzbogacające ogólną teorię socjologiczną.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz