Historia myśli socjologicznej - Emile Durkheim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli socjologicznej - Emile Durkheim - strona 1 Historia myśli socjologicznej - Emile Durkheim - strona 2 Historia myśli socjologicznej - Emile Durkheim - strona 3

Fragment notatki:


Emile Durkheim Emile Durkheim (1858 - 1917)
Twórca współczesnej formy religii
Religia jako fenomen społeczny
Praca o więzi społecznej : „ podział pracy społecznej „ , „ samobójstwo ”, „ elementarne formy życia religijnego system totemiczny Australii „
Co to jest socjologizm w wymiarze ortodoksyjnym
Relacja między jednostką a społeczeństwem
Fakty społeczne i jak je badać
Teza człowiek rozdwojony homo duplex
Niebezpieczeństwo braku instytucji
A )Religia i instytucja wzorcowa
B ) Anomia i samobójstwo
Teza realizmu socjologii społecznej jako rzeczywistość suigeneris Więzi społeczne, solidarność mechaniczna i organiczna
Morfologia i fizjologia społeczna jako podłoże zjawisk społecznych Socjologia jako nauka odrębna od filozofii, miała być królowa nauk, miała się przeciwstawiać psychologizmowi, redukcjonizmowi i nominalizmowi
Ad. 1 Socjologizm to pewna teoria, która wystąpiła aby wyjaśnić społeczne fakty - jest teorią opisującą i rozwijająca problemy filozoficzne i moralne
To powrót do Comtejowskiej klasyfikacji zjawisk w sensie między socjologią a naukami przyrodniczymi , nie było miejsca dla psychologii
Postulat metodologiczny objaśnia i podaje receptę jak powinny być badane zjawiska społeczne
Socjologia jest nauką globalną.
Socjologizm występował u Comta jako indywidualizm
Społeczeństwo jako organizm u Spencer. To taki postulat , w którym społeczeństwo stanowi całość nieredukowalną to swoich części składowych
Cechy socjologizmu :to gałąź pozytywizmu, bo istnieje podobieństwa metodologii do badania nauk przyrodniczych według Durkheima Antyredukcjonizm - z wiedzy o zjawiskach jednostkowych, nie da się wydedukować wiedzy o zjawiskach zbiorowych
Autonomia i samowystarczalność socjologii - jest w stanie ogarnąć najważniejsze aspekty rzeczywistości
Socjologia podstawą wszelkich nauk społecznych (np. Politologia)
Przezwyciężenie ewolucjonizmu - miejsce schematu w ewolucji zajmują badania porównawcze nad społecznościami, odrzuca założenia ewolucjonizmu jedności natury ludzkiej
Fenomenalizm - wiedza o społeczeństwie musi obracać się na poziomie zjawisk obserwowalnych
Indukcjonizm - drogą do uzyskania wiedzy ogólnej będzie opis obserwowalnych faktów, związków między tymi faktami, a nie dociekanie przyczyn
Neutralizm aksjologiczny - nauka wolna od wartościowania . Socjolog postuluje metodologiczną niewiedze (nic nie wiemy na temat człowieka)
Kognitywizm - coś co jest poznawalne , aby móc wyjaśnić jakieś zjawisko


(…)

… w społeczeństwie
Kościół katolicki chroni w większym stopniu niż protestantyzm
Kościół katolicki nastawiony jest antymodernistycznie odporny na zmiany społeczne skoro jest wielką rozbudowaną instytucją, dostarcza wiernym podstaw silnej i trwalszej przynależności
Problem w badaniach : czy im bardziej grupa pierwotna może stracić na tym, że któryś z jej członków zostanie społecznie skategoryzowany jako samobójca…
…, dostosowanie materiału badawczego do struktur. Jest źródłem szkół funkcjonalistycznych
Człowiek wchodząc we wspólnotę religijną bierze na siebie drugą naturę
E. Durkheim przyznaje miejsce roli religii, postać szczególną W człowieku na jej skutek dzieje się coś co wykracza poza nasze zmysły, wprowadza nas ze sfery profanum w sferę sacrum (np. co się dzieje z człowiekiem po śmierci)
W obliczu sacrum…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz