Historia myśli socjologicznej - Herbert Spencer

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 3920
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli socjologicznej - Herbert Spencer - strona 1 Historia myśli socjologicznej - Herbert Spencer - strona 2 Historia myśli socjologicznej - Herbert Spencer - strona 3

Fragment notatki:


Herbert Spencer Herbert Spencer (1820 1907)
Ewolucjonizm
Przez jakie pojęcia można opisywać ewolucjonizm
Czym jest ewolucja ponadorganiczna
Czym są instytucje
Czy społeczeństwo jest organizmem
Dylemat jednostka - społeczeństwo
Ewolucja społeczna i jej kierunki ( klasyfikacja i typologia społeczeństwa)
Ad. 1
Wzrost, rozwój, zmiana, postęp (nie ma do czynienia z regresem)
Wierzył, że postęp jest czymś dobrym
Ewolucjonizm - orientacja naturalistyczna, głosi jedność świata, rządzących nim praw; zakłada, że metody nauk przyrodniczych są metodami wzorcowymi dla nauk społecznych
Darwinizm w Socjologii Źródłem koncepcji Spencera była koncepcja Darwina
Ewolucjonizm zakłada antyhistorycyzm (ahistorycyzm) Spencera nie interesują koncepcje historii i procesów społecznych, ich konkretność
Szuka jednego procesu zasadniczego
Unilinearny (jednoliniowy) wzorzec społeczeństwa
Przedstawiciele antropologii społecznej : James Franzen, Luis Morgan (promis scuris - chaos seksualny)
Europocentryzm - spoglądanie na inne kultury pod kątem własnej - cierpieli na niego ewolucjoniści
Ewolucjonizm oddziaływał na K. Marksa, Tocquevilla, widoczny jest u Durkheima
Wpływy ewolucjonizmu : szkoła marksistowska, neoewolucjonizm ( 2 połowa XIX w.)
Klasyczny ewolucjonizm polegał na :
Jedności świata - rzeczywistość ludzka jest zaliczany do rzeczywistości przyrodniczej
Prawidłowość - świat ludzki jest zaliczany do rzeczywistości przyrodniczy, należy to łączyć z założeniem, że podlega tym samym prawom co rzeczywistość biologiczna, nie ulega przypadkom
Badanie początku - wyjaśnić jakieś zjawisko to wskazać jego genezę
Jedność natury ludzkiej - natura ludzka w sensie biologicznym jest niezmienna
Zmienność - ewolucja to zaświadczany przez wszystkie nauki fakt Globalny charakter zmian - zmiana polega na przejściu od faz niższych od faz wyższych. Im bardziej postępuje ewolucja tym struktura bardziej się komplikuje
Nierówność postępu - wszystkie społeczeństwa podlegają tym samym prawom i w tym samym kierunku, ale rozwój jest nierówny
Spencer uważał, że Anglia jest krajem ewolucyjnym
Ciągłość istotnego postępu - zmiana społeczna nie ma charakteru głównego ponieważ wyższe szczeble ewolucji są oddzielone od ewolucji niższych
Immanentność zmiany - stałe występowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wobec organizmu
Antropologia społeczna - przyjmowała tylko czynniki endogenne
Metodologia - ewolucjonizm bazował na obserwacji zjawisk istniejących współcześnie; to pozwalało mu formułować wnioski co do zjawisk, które miały miejsce w przeszłości

(…)

… zjawisk istniejących współcześnie; to pozwalało mu formułować wnioski co do zjawisk, które miały miejsce w przeszłości Oprócz nauk biologicznych i przyrodniczych naukami pomocniczymi stały się : archeologia, historia i badania antropologii Ad. 2 Spencer wykształcił słownictwo socjologiczne Oddziaływał na funkcjonalizm, wyprowadził pojęcie socjalizacji, koncepcje związane z funkcją społeczną Jako pierwszy użył pojęcia instytucja społeczna i organizacja społeczna
Ad. 3
Spencer wyspecjalizował 3 formy ewolucyjne
Ewolucja nieorganiczna - nakłada się na nią organiczna ewolucja i później na nią ewolucja ponadorganiczna
Ewolucja ponadorganiczna pomimo, że opiera się na zasadzie niezmiennej natury ludzkiej zakłada pewną jej zmienność inaczej rozpatruje człowieka jako istotę biologiczną i społeczną Homo duplex
… (militarne) i Geselschaft (industrialne) : typ idealny w rozumieniu weberowskim
typ idealny Znaniecki - konstrukt myślowy służący do łatwiejszego, logicznego rozumienia całości
2 typy organizacji społecznej :
Organizacja wojskowa
Organizacja przemysłowa
Dąży do celów społecznych poprzez narzucenie
Indywidualność działania
Sfabrykowanie przemysłu do indywidualnego działania
Wolność wyboru
Zakłada…
… głosi też nominalizm, ponieważ cechy społecznej całości wywodzą się z cech jej części składowych (właściwości części determinują całości). Jest to dylemat zewnętrzny czy rzeczywiście z ludzkich działań można definiować jako funkcję społeczną jako całości).
Antynomia zawarta w jego koncepcji - wszelkie działania społeczne przysługują jednostce, z drugiej strony twierdzi wprost , że taka nauka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz