Pytania socjologia organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania socjologia organizacji - strona 1 Pytania socjologia organizacji - strona 2 Pytania socjologia organizacji - strona 3

Fragment notatki:


EGZAMIN Z SOCJOLOGII ORGANIZACJI - ZAGADNIENIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I . ISTOTA I SPOŁECZNE ZNACZENIE ORGANIZACJI. POJ Ę CIE ORGANIZACJI. Współczesne społeczeństwo bardziej niż kiedykolwiek jest społeczeństwem organizacyjnym . Organizacje: • otaczają nas ze wszystkich stron • rodzimy się w nich i na ogół umieramy w nich (niektóre zabijają nas) • wypełniają całe nasze życie • tak jak śmierci i podatków nie można ich uniknąć
Nie wszystko jest organizacyjne • nasze uczucia i emocje należą do nas, nawet jeżeli w części są kształtowane przez nasze organizacyjne doświadczenia • nasze rodzinne relacje (w pewnym zakresie) nie są organizacyjne
Wielkość organizacji • ruch w kierunku zwiększania wielkości organizacji • ruch w kierunku zmniejszania wielkości organizacji
Pojęcie organizacji • znaczenie czynnościowe (czynność organizowania, czyli organizowanie) • znaczenie rzeczowe (rzecz zorganizowana, w szczególności złożona z ludzi, wspólnych celów i zasobów) • znaczenie atrybutowe (cecha rzeczy, ale i procesu, polegająca na tym, że składniki rzeczy lub procesu współprzyczyniają się do powodzenia całości)
PRZYC ZYNY ISTNIENIA ORGANIZACJI. Przyczyny istnienia organizacji  organizacje istnieją po to, aby zrobić to, czego jednostki nie są w stanie zrobić osobno  organizacje robią prawie wszystko to, co jest robione we współczesnym świecie • sieć organizacji; przykłady:  Europejska Sieć Ochrony Konkurencji  Europejska Grupa Organów Regulacyjnych dla Sieci i Usług Łączności Elektronicznej  Europejska Grupa Organów Regulacyjnych dla Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego • organizacja wirtualna; jej przykładem jest Międzynarodowa Sieć Ochrony Konkurencji
ORGANIZACJE I JEDNOSTKI. Organizacje i jednostki • jednostka jako pracownik organizacji : Reakcja jednostki na pracę zależy od jej oczekiwań oraz od właściwości zatrudniającej ją organizacji. Ani jednostki, ani organizacji nie można łatwo zmienić, aby uzyskać trwałe pozytywne nastawienie wobec pracy.
• nowe formy zatrudnienia w organizacji : Pracę w organizacji wykonują nie tylko pracownicy zatrudnieni na stałe w pełnym wymiarze czasu pracy, ale także, i to w coraz większym zakresie, inne kategorie pracowników.


(…)

… przypadków molestowania seksu-alnego został opisany już w Księdze Rodzaju: chodziło o Józefa zarządzającego majątkiem Potyfara i szantażowanego seksualnie przez jego żonę, zob. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 39, 1-20. W Polsce Kodeks pracy zakazuje w art. 183a między innymi dyskryminowania pracowników ze względu na płeć, do którego zalicza „każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące…
… pojawiają się w różnych interakcjach trzy rodzaje czynników które przesadzają o tym, kto zostanie uznany za przywódcę : bardziej lub mniej stałe cechy jednostki : Wielka piątka cech osobowościowych : - ekstrawertywność / łatwość nawiązywania kontaktów z innymi -sumienność / traktowanie pracy poważnie i odpowiedzialnie
- stabilność emocjonalna : oznacza, że jednostka jest relatywnie zrównoważona, spokojna…
… w trakcie wyborów lub zaakceptowanie jego władzy). Teoria transformacyjna W odróżnieniu od teorii transakcyjnej nie eksponuje ona motywacji zewnętrznej (opartej na stosunkach wymiany), lecz motywację wewnętrzną. Tym samym kładzie nacisk nie na zgodę czy uległość ze strony zwolenników, lecz na ich zaangażowanie. Przywódca transformacyjny jest w tej koncepcji charyzmatycznym wizjonerem, który formułuje…
… w obrębie systemu społecznej stratyfikacji
• zmiany w organizacjach KATEGORIE JEDNOSTEK.
Kategorie jednostek Do szczególnie ważnych kryteriów kategoryzacji jednostek mogących stanowić źródło dyskryminacji, mobbingu czy nawet przemocy w organizacji należą: • płeć • wiek • rasa • narodowość • religia • wykształcenie i umiejętności • waga (nadwaga) • nałogi • orientacja seksualna Szklany pułap / sufit (glass ceiling) W 1991 r. amerykański Departament Pracy zdefiniował szklany pułap jako: Artificial barriers based on attitudinal or organizational bias that prevent qualified individuals from advancing upward in their organization into management-level positions
Nonsexual harassment - mobbing Kodeks pracy Art. 933 § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania…
… i/lub błędna interpretacja prawa nieprecyzyjne określanie i nadużywanie kompetencji nepotyzm kolesiostwo korupcja zatrudnianie na podstawie przesłanek niemerytorycznych brak właściwej systematycznej kontroli
brak i/lub błędy dokumentowania
Typ realny biurokracji 2 / 3
(o patologiach biurokracji można mówić jeszcze wtedy, kiedy biurokratyczna administracja wprawdzie funkcjonuje zgodnie z przedstawionymi ideami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz