Organizacja - zagadnienia na kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja - zagadnienia na kolokwium - strona 1 Organizacja - zagadnienia na kolokwium - strona 2 Organizacja - zagadnienia na kolokwium - strona 3

Fragment notatki:


Zagadnienia do kolokwium z przedmiotu Zachowania organizacyjne Co to jest organizacja? Podsystemy organizacji i cechy organizacji jako systemu. Jest to zespół środków i ludzi dążących do jednego celu.
Organizacja - grupa ludzi, kt maja wspolny cel -wyodrębniona z otoczenia, można powiedzieć co do niej należy a co nie -ma wejścia -ma wyjścia -otoczenie na nią wpływa Podsystemy: -zarządzania -technologiczny -psychospołeczny - celów i wartości -struktury Rodzaje więzi organizacyjnych. Informacyjne
Służbowe
Techniczne
funkcjonalne
Więź służbowa to zależność podwładnego od przełożonego. Najważniejszą cechą tej więzi jest uprawnienie przełożonego do decydowania, co podwładny ma robić w czasie pracy, i do określania zadań, które podwładny powinien wykonać. Przełożony decyduje także o kolejności wykonywania przez podwładnych poszczególnych zadań oraz w ramach ogólnych wiążących go wytycznych postępowania ma głos w sprawie czasowych i stałych zwolnień z pracy. Innym typem więzi jest więź funkcjonalna, której sprzężenia mogą, ale nie muszą się pokrywać ze sprzężeniami więzi służbowej. Przełożony nie decyduje o tym, co ma robić podwładny. Rola podwładnego polega głównie na pomaganiu lub doradzaniu a nie na dysponowaniu. Jednak przełożony zachowuje uprawnieni do decyzji oraz odpowiedzialność, ma obowiązek jedynie wysłuchania rady. Kolejnym typem więzi jest więź techniczna polegająca na daleko posuniętym podziale pracy. Co powoduje, że czynności każdego członka zespołu są uzależnione od czynności pozostałych członków ponadto dochodzi do głosu jeszcze wzajemne uzależnienie członków zespołu. Te wspólne zależności powodują, że każdy z nich może i powinien domagać się od wszystkich działania zgodnego z formalnie lub zwyczajowo przyjętym sposobem. Ostatnim rodzajem więzi jest więź informacyjna. Obejmuje ona obowiązek jednostronnego albo wzajemnego informowania się o wszelkich stanach rzeczy i ich zmianach by móc sprawnie wykonywać swoje obowiązki. Należy wyjaśnić, że przez informacje rozumiemy treść zawiadomienia, przekazaną przez informatora i przyjętą do wiadomości przez informowanego. Wszystkie rodzaje więzi są poszczególnymi przypadkami więzi informacyjnej. Sprzężenia tej więzi są najbardziej skomplikowane. Przebiegają „z góry na dół” i „z dołu do góry”, po liniach pionowych (sprzężenie służbowe), poziomych i skośnych. Przebiegają też w obie strony po liniach pokrywających się (lub nie) ze spiętrzeniami funkcjonalnymi i technicznymi. Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mają wpływ na poziom optymalnej formalizacji przedsiębiorstwa? Wielkość i wiek organizacji
Struktura organizacji
Realizowane zadania


(…)

… temu można dojść do kompromisów.
Przykłady dokumentów formalnych w organizacji.
schemat organizacyjny regulamin opis stanowiska pracy zakres czynności instrukcja organizacyjna zarządzenia polecenia służbowe okólnik, itp. Definicja „komunikowania się” . Jakie są składowe tego procesu?
Złożony, wielowarstwowy, dynamiczny proces przez który następuje wymiana znaczeń, proces przekazywania informacji…
…, czyli takie, które ukazują odmienne sposoby działania w zespole. Rolami przeciwstawnymi są: Poszukiwacz źródeł i Perfekcjonista, Kreator i Implementer, Lokomotywa i Dusza zespołu, Koordynator i Specjalista, a Ewaluator jest rolą neutralną.
6

….
Grupy formalne i nieformalne (cechy, przykłady)
Różnice pomiędzy grupą a zespołem.
Cele ustalania zasad pracy zespołu.
-podział ról -unikanie konfliktów -wzajemny szacunek -poprawa komunikacji (ale nie mam na to naukowych dowodów)
Role w zespole wg Belbina.
Wyróżnia się 9 charakterystycznych ról zespołowych obejmujących różnorodność funkcjonowania osób w zespołach. Rola to połączenie w jednym pojęciu…
… podczas jego realizacji. Zazwyczaj jest założycielem firm lub twórcą nowych produktów. Zbyt duża liczba Kreatorów w jednej organizacji może być mało produktywna.
Ewaluator (EW) Ewaluator znakomicie analizuje problemy, rozwija koncepcje i sugestie. Jest znakomity w ocenach za i przeciw. Może być odbierany jako outsider, szorstki i nudny. </div>
  Koordynator (KO) Dobrze się czuje jako osoba odpowiedzialna za zespół ludzi…
…. Najczęściej jest najbardziej efektywnym członkiem zespołu, gwarantującym jego działanie.
Dusza Zespołu (DZ) Rolą Duszy Zespołu jest zapobieganie problemom interpersonalnym, powstającym w zespole i przez to umożliwianie pełnego zaangażowania wszystkim członkom zespołu. Nie lubi tarć i jest w stanie zrobić wiele, by ich uniknąć. Dusza Zespołu ma "wygładzający" wpływ na zespół. Morale jest wyższe i ludzie…
… kierowania:
1. Determinanty stylu kierowania:
a) psycho-społeczne:
*osobowość *wzory społeczne i kulturowe
b) organizacyjne *właściwości struktury organizacji
Kryteria stylów kierowania:
* wg sposobu decydowania *wg orientacji kierownika
Rodzaje stylów kierowania wg Reddina.
Co to jest charyzma i charyzmatyczne przywództwo?
Charyzma, termin zaczerpnięty z teologii, gdzie określał jednostki obdarowane łaską…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz