Socjologia polityki - strona 3

Polaryzacja afektywna - teoria S. Tomkinsa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1617

Polaryzacja afektywna - teoria S. Tomkinsa: W każdym systemie można wyodrębnić biegunowo przeciwstawne kierunki myślenia o człowieku. W muzyce romantyzm kontra klasycyzm, w polityce - teoria konfliktowa i funkcjonalna. Ideologię można podzielić na lewicowe i prawicowe. Lewicowe - akceptacja człowi...

Preferencje polityczne - ujęcie E. Fromma

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Preferencje polityczne - ujęcie E. Fromma: Fromm stworzył pojęcie charakteru wspólnotowego, wspólnoty charakterologicznej - społeczności otwartej na pewne koncepcje społeczno-polityczne. Ideologia nazistowska tak szybko zdobyła wpływy, bo wyszła naprzeciw potrzebom ludzi - niższą klasę średnią (urz...

Procesualna definicja władzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

. Procesualna definicja władzy: Władza jest cechą relacji, a nie atrybutem osobowości. Jest to wpływ wywierany na partnerów we wzajemnej relacji. Wpływ może być urzeczywistniony przy zastosowaniu różnych strategii. Strategie wpływu: a) Perswazji b) Nakłaniania przez korzyści materialne c) Odwoł...

Procesy przedtransformacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Procesy przedtransformacyjne: W 1989 roku nastąpiła globalna fala demokratyzacji (wtedy doszło do licznych zmian). Wcześniej zaszły następujące zmiany: 1. Dezideologizacja komunizmu za Gierka - wzbudziła nastroje konsumpcyjne; 2. Wejście gospodarki w otwarty kryzys - inflacja, spadek produkcji, p...

Rola agend socjalizacyjnych w socjalizacji politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Rola agend socjalizacyjnych w socjalizacji politycznej: Agendy: Rodzina - to, co najmniej 2 generacje (dzieci + rodzice); nabywanie wzorów od rodziców przez dzieci zależy, czy rodzina jest otwarta czy zamknięta: rodzina otwarta - ...

Stratyfikacja społeczna przed i po 1989 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Stratyfikacja społeczna przed i po 1989 roku: Stratyfikacja przed 1989 rokiem: 1. Realni właściciele PRL - elita PZPR i satelity, obecni w polityce i centralnej administracji. 2. Realni dysponenci państwowych środków pracy - dyrektorzy pań...

Syndrom umysłowości wg H.J. Eysenka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Syndrom umysłowości wg H. J. Eysenka: Badania zachowań politycznych należy wiązać z wykształceniem pewnych postaw społeczno-politycznych wobec określonego zjawiska. Postawy te mają charakter wyuczony, są mentalnym nawykiem reagowania...

System wartości - teoria M. Rokeacha

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

System wartości - teoria M. Rokeacha: System wartości - system poglądów i przekonań, wchodzi i zakres struktur osobowości, które są opisywane w wymiarze centralność-peryferyjność przekonań. Poglądy centralne wiążą się z pierwotnymi nawykami, przekonaniami, nie podlegają modyfikacji, decydują o wyb...

Teoria elit G. Moski i V. Pareto

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

Teoria elit G. Moski i V. Pareto: Koncepcja Moski: Teoria klasy rządzącej - każde społeczeństwo dzieli się na homogeniczną rządzącą mniejszość i heterogeniczną rządzoną większość. We wszystkich społeczeństwach są 2 klasy ludzi - rządzący i rzą...