Socjologia polityki - strona 4

Teoria konfliktu - podejście ewolucjonistyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Teoria konfliktu - podejście ewolucjonistyczne: Występują 2 kierunki teoretyczne: a) ewolucjonizm (T. Malthaus, XIX w.) - mają pojawić się konflikty społeczne, których przyczyną będzie wzrost środków niezbędnych do egzystencji człowieka -...

Teoria wymiany społecznej - podejście behawioralne i strukturalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1666

. Teoria wymiany społecznej - podejście behawioralne i strukturalne: Z ekonomii - jednostki ludzkie działają racjonalnie na rynku ekonomicznym, dążą do wymiany dóbr o tej samej lub zbliżonej wartości (jest to podstawa wymiany społecznej). Simmel - wszelkie kontakty społeczne toczą się na zasadzie ...

Teorie funkcjonalizmu odwołujące się do koncepcji organicyzmu społeczn...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Teorie funkcjonalizmu odwołujące się do koncepcji organicyzmu społecznego: A. Comte - socjologia powinna zajmować się społeczeństwem i je badać. Społeczeństwo jest systemem, w którym rządzą prawa inne niż te, które określają zachowania jednostki. Odwoływał się do metod biologii - kierowanie to

Transformacja w Polsce - 3 typy uogólnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Transformacja w Polsce - 3 typy uogólnień: 1. Megatendencje (opisują zmiany XX-wieczne, którym podlegała cywilizacja zachodnioeuropejska) - jest to stopniowe przechodzenie od kraju rolniczego, przez przemysłowo-rolniczy do przemysłowego. Występują uniwersalne megatendencje: rozwój nauki i technolog...

Władza organizacyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Władz organizacyjna: Organizacja: To zbiorowość społeczna, która ma sztuczną i konwencjonalną genezę - została utworzona przez świadomą działalność ludzi w celu spełnienia określonych zadań. U podstaw organizacji istnieje funkcja, a ...

Weberowska definicja władzy i jej aspekty

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Weberowska definicja władzy i jej aspekty: Władza jest to element tworzący sferę polityki. Według Webera władza to podstawowa kategoria analityczna systemów społecznych. Jednostkowy charakter władzy to szansa realizacji przez jednostki lub grupy ich własnej roli w ramach wspólnego działania, nawet ...

Współczesne teorie funkcjonalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1190

Współczesne teorie funkcjonalizmu: Ujęcie strukturalne (Parsons) - społeczeństwo to system, który jest tworzony przez interakcje jednostek, które są nieprzypadkowe, ale określone przez pewne standardy zachowań (całokształt tych zachowań tworzy strukturę społeczną). System oparty jest na pewnych wzo...

Wstęp do socjologii polityki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

1. Teoria a socjologia polityki: XIX wiek - część badaczy (Marks, Tocqueille) zaczęła uprawiać socjologię polityki. Duży rozwój w latach 30-tych XX wieku. Jest to alternatywa do wyjaśniania zjawisk w opozycji do teorii polityki. Większy nacisk położony jest na badanie struktury społeczeństwa (częst...

Założenia programowe kampanii wyborczej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Założenia programowe kampanii wyborczej: Nad założeniami pracuje sztab programowy. 1. Im większa grupa wyborców chce się przekonać do danego programu, tym niższy musi być poziom intelektualny przekazu. 2. Musi być związek między skutecznością a liczbą podejmowanych problemów - im mniej, tym lepie...

Zasoby finansowe kampanii wyborczej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Zasoby finansowe kampanii wyborczej. Fundatorzy kampanii: 1. Aksjologiczni - popierają ze względu na prawicową lub lewicową orientację aksjologiczną. 2. Programowi - zainteresowani jednym bądź kilkoma problemami wyborczymi, które gotowe są wesprzeć osoby gwarantujące załatwienie jakiejś sprawy bą...