Fizyka - strona 4

note /search

Strefa Brillouina

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

52.  Korzystając z relacji dyspersji w modelu Kroniga Penneya w postaci:    sin cos( ) cos( ) a a P a ka α α α + =  i wiedząc, że parametr P jest związany z wysokością bariary    potencjału wyprowadź relacje dyspersji dla elektronu swobodnego ...

Wzór na masę efektywną elektronu w krysztale

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1554

54. Wyprowadź wzór na masę efektywną elektronu w krysztale, podaj z jakich  podstawowych założeń mechaniki kwantowej należy skorzystać i udowodnij, że masa  efektywna 

Relacji dyspersji w modelu Kroninga-Penneya

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Jest to wykres relacji dyspersji (czyli zale no  energii fali od wektora falowego) w modelu ż ść   Kroninga-Penneya. Interesuje nas tylko pierwsza strefa Brillouina, a wi c prze...

Odpowiedź do pytania 57

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Odpowiedź do pytania 57.    Całkę  zderzeń  znajduje  się  w  oparciu  o  statystyczne  metody  opisu  zjawisk  fizycznych,  przyjmując następujące założenia:    -  w  wyniku  zderzeń  elektrony  (cząstki)  przechodzą  w  przestrzeni  ...

Struktura energetyczna w stanie równowagi termodynamicznej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

60. Złącze p-n:  narysuj strukturę energetyczną w stanie równowagi termodynamicznej. Omów  zasadę działania złącza jako układu prostującego, narysuj rozkład bariery na złączu dla napięcia  polaryzacji w kierunku zaporowym i kie...

Dynamika ruchu obrotowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1820

DYNAMIKA RUCHU OBROTOWEGO 1.Specyfika ruchu obrotowego Z ruchem obrotowym spotykamy się równie często jak z ruchem postępowym - zaczynając od otwierania drzwi, poprzez obracające się koła rowerów, samochodów czy pociągów, kręcące się wirniki silników elektrycznych, wirujące śmigła samolotów i hel...

Efekt Halla

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2296

Efekt Halla i pole magnetyczne w materiałach Ciekawym zjawiskiem, zaobserwowanym przez E. H. Halla jeszcze przed odkryciem elektronu (1879r) jest powstawanie na ściankach przewodnika różnicy potencjałów poprzecznej w stosunku do kierunku przepływu prądu, kiedy przewodnik ten umieścimy w prostopad...

Fale materii, model atomu Bohra

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1652

Fale materii de Broglie'a i model atomu Bohra W roku 1924 francuski fizyk Louis de Broglie wystąpił z sugestią istnienia fal materii. Opierając się na dwoistej naturze światła wysunął śmiałą hipotezę, że cechy korpuskularno-falowe nie stanowią wyłącznie własności promieniowania, ale mogą być przy...

Grawitacja - Newton

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1680

GRAWITACJA 1.Sformułowanie prawa grawitacji przez Newtona Sformułowanie prawa powszechnego ciążenia zwanego też prawem grawitacji jest drugim epokowym dziełem Izaaka Newtona. (Pierwsze - to zasady dynamiki) Za trzecie można uznać połączenie dwóch pierwszych, czyli stwierdzenie równoważności masy gr...

Własności i modele jąder atomowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246

Własności i modele jąder atomowych Własności jąder atomowych Rutherford w swym słynnym doświadczeniu odkrył istnienie jądra atomowego, którego ładunek równy jest ładunkowi elektronów w atomie, a rozmiary okazały się być prawie punktowe w porównaniu z rozmiarami atomu. Traktując