odpowiedź do pytania 57

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odpowiedź do pytania 57 - strona 1 odpowiedź do pytania 57 - strona 2 odpowiedź do pytania 57 - strona 3

Fragment notatki:


Odpowiedź do pytania 57.    Całkę  zderzeń  znajduje  się  w  oparciu  o  statystyczne  metody  opisu  zjawisk  fizycznych,  przyjmując następujące założenia:    -  w  wyniku  zderzeń  elektrony  (cząstki)  przechodzą  w  przestrzeni  fazowej  wektora  falowego  k    z  elementarnej objętości      k d      w stanie  ) , ( k r    do elementarnej objętości  ' k d   w stanie  ) , ( ' '  k r   - są to przejścia  proste , przejścia zachodzące w przeciwna stronę nazywamy przejściami odwrotnymi  -  prawdopodopieństwo  takiego przejścia wynosi  ) , ( ' k k    ,  -  w wyniku zderzeń  r  nie ulega gwałtownej zmianie,  -  prawdopodobieństwo     nie zależy od   r   i  ' r    -  ) , ( ) , ( ' ' k k k k          Wówczas można znaleźć wyrażenie na całkę zderzeń.    Równanie  opisujące  zmianę  funkcji  rozkładu  w  czasie-  pochodna  zupełna  po  czasie  jest  w  postaci:    ) 1 ( ) ( ) , , ( F f v f t f t k k f t r r f t f dt t k r df k r                                                      (t.4)     Tw Liouville’a:    Całkowita  liczba  stanów  w  krysztale  jest  wielkością  stałą;  czyli  pochodna  zupełna  funkcji  po  czasie jest równa zero.    0  dt df                                                                                   (t.5)     Wówczas równanie (t.4) przyjmie postać:    ) 1 ( ) ( F f v f t f k r                                             (t.6)      Z  równania  (t.4)  wynika,  że  zmiana  funkcji  rozkładu  w  czasie  w  każdym  punkcie  przestrzeni  fazowej  ) , ( k r     jest  uwarunkowana  ruchem  cząstek  w zwykłej  przestrzeni  i  w  przestrzeni  wektora falowego  k  .    Całkowita  siła  działająca  na  układ  elektronów  jest  sumą  sił  zewnętrznych  z F    i sił  wewnętrznych  w F  :    w z F F F                                                                     ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz