Wektor falowy

note /search

Model fermiego

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

elektrycznego następuje ruch elektronów. Związek pomiędzy pędem elektronu swobodnego i wektorem falowym k...

Fizyka - Fonony

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

, cała płaszczyzna zostaje przesunięta prostopadle lub równolegle do wektora falowego k, wówczas przesunięcie...

Relacja dyspersji

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

pomiędzy energią i wektorem falowym k opisany jako: 2 2 En  kn 2m Ta relacja dyspersji jest kwadratowa...

Wstęp do fizyki ciała stałego

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

relacją: p= h h ⇒λ = λ p Definiujemy: h = r (1.13) h , k= 2π 2π , λ gdzie k jest wektorem falowym...

Odpowiedź do pytania 57

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

fazowej wektora falowego  k z elementarnej objętości d  k w stanie   (r , k ) do elementarnej...