Wektor falowy - strona 2

Ciepło właściwe wg Debye'a-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

od wektora falowego. Rozważmy wielkość zależną od temperatury. Temperatura wynika z drgań fononów o częstości...

Strefa Brillouina

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

energetycznej ciała stałego występuje? Dla przypadku dwuwymiarowego w przestrzeni fazowej wektora falowego k...

Fale sprezyste

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

3 Wektor falowy Jest to wektor okreÑlony wyraóeniem , gdzie jest wektorem jednostkowym zgodnym...

Model ciasnego wiązania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

a ) = E I tym sposobem otrzymujemy zależność energii od wektora falowego: E = E0 − 2W cos k s a Wynik...

Fale w fizyce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

(wektor falowy): • Prędkość fazowa: Przykład: równanie falowe dla metalowej struny o liniowej gęstości...

Fonony akustyczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

− qna ) n +1,1 n,2 ξ n , 2 = Ae i (ωt − qna ) Dla obu atomów częstość i wektor falowy są takie same...