Fizyka - strona 5

Kwantowa natura promieniowania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

Efekty pokazujące kwantową naturę promieniowania Katastrofa nadfioletu Kiedy podgrzewamy kawałek pręta metalowego np. w ogniu kuchenki gazowej, zauważamy, że już po chwili pręt staje się ciepły, następnie gorący, następnie zaś zaczyna świecić początkowo światłem czerwonym, potem coraz bardziej zb...

Mechanika płynów - Równanie ciągłości

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2352

MECHANIKA PŁYNÓW 1. Statyka płynów W pierwszej części naszych rozważań sformułujemy prawa obowiązujące dla tzw. cieczy doskonałej, tj. nieściśliwej i nielepkiej. W wielu przypadkach rozważania nasze możemy też zastosować do gazów - tam, gdzie ich ściśliwość nie odgrywa istotnej roli. Rozpoczniemy o...

Pole elektryczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

POLE ELEKTRYCZNE Prawo Coulomba Na początek ważna uwaga.   Siła oddziaływania wzajemnego ładunków elektrycznych zależy od ośrodka, w którym ładunki te się znajdują.  Modyfikacja pola elektrycznego przez ośrodki materialne będzie przedmiotem naszych szczegółowych rozważań. Na początek będziemy za...

Prąd elektryczny - amper

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057

PRĄD ELEKTRYCZNY Natężenie i gęstość prądu Odwróćmy kierunek naszej analogii. Kiedy pomiędzy dwoma naładowanymi przewodnikami (zbiornikami wody)  występuje różnica  potencjałów elektrycznych (poziomów wody), to następuje przepływ ładunków elektrycznych (masy wody) od przewodnika (zbiornika) o wyższ...

Prawa pola magnetycznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

Prawa pola magnetycznego i pole magnetyczne solenoidu Do ilościowego opisu własności pola magnetycznego wprowadzono wektor zwany wektorem indukcji magnetycznej, . Wektor ten charakteryzuje pole magnetyczne podobnie jak wektor , czyl...

Prawa zachowania w mechanice

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

PRAWA ZACHOWANIA W MECHANICE 1.Praca i moc Praca Rys.4.1. Siła, przemieszczenie i praca. Praca stałej siły przy przemieszczeniu ciała o odcinek określona jest jako iloczyn skalarny (4.1) gdzie a jest kątem pomiędzy kierunkiem działania siły, a kierunkiem przemieszczenia. Kiedy kąt ten jest kątem...

Ruch cząsteczki w polach

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Ruch cząstki w polach: elektrycznym i magnetycznym Siła działająca na ładunek umieszczony w polu elektrycznym o natężeniu określona jest wzorem. (11.1.1) gdzie znak ładunku może być dodatni bądź ujemny. Kierunek siły zgodny jest z kierunkiem wektora natężenia pola, a zwrot zależny jest od znaku ...

Siła Lorentza i budowa cyklotronu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

Siła Lorentza oraz budowa cyklotronu Siła Lorentza Z faktu, że ruch ładunków elektrycznych powoduje powstawanie pola magnetycznego zaś ładunki będące w spoczynku pola magnetycznego nie wytwarzają wynika, że pole magnetyczne powinno oddziaływać na poruszające się w nim ładunki elektryczne, nie pow...

Schemat struktury energetycznej w stanie równowagi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

61. Dla tranzystora typu p – n – p narysuj schemat struktury energetycznej w stanie  równowagi oraz po spolaryzowaniu złącza emiterowego w kierunku przewodzenia, a  złącza kolektorowego w kierunku zaporowym. Objaśnij.      Tranzystor typu p – n – p jest złożony z dwóch złącz typu p – n. W stanie ...

Założenia teorii Johna Bardeena, Leona Coopera i Roberta Shrieffera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

59. Podaj założenia teorii BCS. W jaki sposób można wyliczyć rozmiar typowej pary Coopera? Jakościowy obraz teorii BCS: elektron przemieszczając się nadaje pęd każdemu jonowi sieci poprzez siły przyciągania Coulomba pęd ten powoduje, że jony zbliżają się do siebie pojawia się obszar zwiększone...