Fizyka - strona 6

Dynamika ruchu obrotowego ciala sztywnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Dynamika ruchu obrotowego ciała sztywnego • Każde ciało możemy uważać za układ n punktów materialnych, których suma mas równa się całkowitej masie ciała: • Ciało doskonale sztywne to takie ciało, w którym odległości między dwoma dowolnymi jego punktami materialnymi nie zmieniają się w trakcie ru...

Środek masy - zadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1771

Ś rodek masy    125.  Na  rysunku  przedstawiono  ułoŜenie  czterech  ciał  o  jednakowej  masie  równej  1kg.  Wyznacz  połoŜenie środka masy tego układu.        Rozwiązanie:    126.  Dwa  klocki  poruszają  się  po  płaskim  stole  wzdłuŜ ...

Fizyka w pigułce

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr Wojciech Wolak
 • Fizyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1365

Zestaw 1. 1. Podać określenie układu inercjalnego . Układ inercjalny to układ odniesienia względem którego cząstka nie podlega oddziaływaniu (swobodna) spoczywa lub jest w ruchu jednostajnym po linii prostej (ze stałą prędkością).I

Postulat Plancka i postulaty Bohra

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3241

POSTULAT PLANCKA : Planck stwierdził, że aby uzasadnić swoje równanie (zwane teraz  prawem promieniowania Plancka), musi przyjąć dwa założenia. Po pierwsze, ilość  wypromieniowanej energi  zależy od długości fali światła. Po drugie, ze zjawiskiem tym  nieodłącznie związana jest dyskretność (skwanto...

Prawa Wiena i Stefana-Boltzmana

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1372

I PRAWO PRZESUNIĘĆ WIENA-  określa zmianę położenia maksimum rozkładu  natężenia promieniowania cieplnego przy zmianie temperatury. Zgodnie z nim iloczyn  λmax, tzn. długość fali światła odpowiadającej maksimum natężenia promieniowania  cieplnego ciała 

Teoria pasmowa ciała stałego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

   TEORIA PASMOWA CIAŁA STAŁEGO Teoria pasmowa ciała stałego jest naturalną konsekwencją kwantowego modelu budowy  atomu. Jak wiadomo w modelu tym stany elektronów w atomie nie są dowolne, lecz  określone są przez tzw kwantowe reguły wyboru....

Ilosc ciepla i cieplo wlasciwe

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

12. Ilość ciepła i ciepło właściwe. Autor zadań od 12.1 do 12.10 - Bogusław Kusz. 12.1. W zamkniętej butelce o objętości V0=500cm3 znajduje się woda mineralna o temperaturze t0=200C. Po pewnym czasie słońce ogrzało butelkę do temperatur...

Akustyka w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

9. Akustyka. Wybór i opracowanie zadań 9.1-9.14: Ryszard J. Barczyński 9.1. W roku 2146 policjant zamierzał ukarać mandatem kierowcę, który nie zatrzymał się na dźwięk jego gwizdka o częstotliwości f0=1000Hz. Kierowca tłumaczył się, że nie mógł usłyszeć gwizdka, gdyż na skutek zjawiska Dopplera...

Zadania - ruch harmoniczny prosty

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2128

Zadania - ruch harmoniczny prosty Zad.1 Dwie sprężynki o współczynniku sztywności k1=1N/m i k2=1,4N/m połączono a) szeregowo b) równolegle. Obliczyć sztywność zastępczą tak połączonych sprężynek. Zad.2 Pomiędzy równoległymi ścianami znajd...

Akustyka, drgania i faleelektromagnetyczne - Wysokość dźwięku

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Barbara Siemek
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Akustyka Akustyka jest to nauka o powstawaniu dźwięków i ich rozchodzeniu się w ośrodkach materialnych, zwykle w powietrzu. W szerokim sensie tego słowa dźwiękiem nazywamy wszystkie fale sprężyste, oddziałujące na nasze organy słuchu, zawarte w przedziale częstotliwości od 16 do 2Hz. Dźwięk jes...