Fizyka w pigułce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka w pigułce - strona 1 Fizyka w pigułce - strona 2 Fizyka w pigułce - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw 1. 1. Podać określenie układu inercjalnego . Układ inercjalny to układ odniesienia względem którego cząstka nie podlega oddziaływaniu (swobodna) spoczywa lub jest w ruchu jednostajnym po linii prostej (ze stałą prędkością).I zasada dynamiki Newtona nazywa się często zasadą bezwładności a układ odniesienia, układem inercjalnym.
2. II zasada dynamiki Newtona w układzie nie inercjalnym poruszającym się prostoliniowo. W układzie inercjalnym słuszne jest prawo , gdzie jest wypadkową sił „rzeczywistych” (mających źródło).
Rów. Newtona w układzie nie inercjalnym Ponieważ oraz , to możemy napisać lub gdzie jest siłą bezwładności w nie inercjalnym układzie poruszającym się prostoliniowo.
W układzie nie inercjalnym obserwujemy jakąś siłę której źródłem jest samo przyspieszenie w tym układzie. F b to siła bezwładności jest siłą pozorną bo nie ma źródła w oddziaływaniach fundamentalnych. 3. Określić wektor położenia środka masy układu N cząstek i wektor prędkości środka masy. a) wektor położenia środka masy układu.
b) wektor prędkości środka masy
; M - masa całkowita układu, - prędkość środka masy.
P=M*Y śm ;
4. Wartość przyspieszenia statycznego w ruchu pewnego ciała po torze krzywoliniowym wynosi . Wiemy, że przyspieszenie całkowite jest skierowane pod kątem α = 60 ° do przyspieszenie stycznego. Jaką ma prędkość liniową to ciało w tej chwili, jeżeli promień krzywizny toru wynosi r = 4 m. ,α = 60°, r = 4 m, , , , 5. Jaką część całkowitej energii stanowi energia kinetyczna, a jaką potencjalna, jeżeli w ruchu harmonicznym nie tłumionym przemieszczenie ciała w pewnej chwili wynosi pół amplitudy . Zestaw 2. 1. Przytoczyć definicję wektora prędkości kątowej i przyspieszenia kątowego oraz podać ich związki z wektorami prędkości liniowej i przyspieszenia liniowego w ruchu obrotowym. Prędkość kątowa - jest to wielkość wektorowa opisująca ruch obrotowy ciała, opisana wzorem:
,
- pr. liniowa ,
- pr. liniowa związana z obrotem ,
Prędkość liniowa w ruchu kołowym równa się iloczynowi chwilowej prędkości kątowej i odległości r od osi obrotu.
Przyspieszenie kątowe - wielkość pseudowektorowa charakteryzująca zmiany prędkości kątowej bryły sztywnej lub punktu materialnego, opisane wzorem:
- przyspieszenie liniowe związane z obrotem:
- wyrażenie końcowe dla przyspieszenia ma postać:


(…)

… tylko wtedy gdy siła F zależy jedynie od położenia punktu materialnego .Jest to równoznaczne ze stwierdzeniem że energia potencjalna ma znaczenie jedynie dla sił zachowawczych.
3. Prawo dynamiki układu N cząstek materialnych w inercjalnym układzie odniesienia. Zasada zachowania pędu dla układu N cząstek.
Rozważamy układ N cząstek materialnych oddziałujących między sobą siłami wew. i podlegających działaniu sił zewnętrznych. Zakładamy,że siły wewnętrzne spełniają trzecie prawo Newtona, czyli: że siła z jaką i-ta cząstka działa na jtą cząstkę jest równa minus siła zew. Z jaką j działa na cząstkę i.
......
Ruch każdej cząstki o masie mi podlega równaniu Newtona: Pęd i-tej cząstki może zmienić siła cząstki zewnętrznej i suma wszystkich sił cząstek.
Zasada zachowania pędu:
Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych działających…
… harmonicznym nietłumionym.
4. Jaką pracę należy wykonać, aby podnieść ciało o masie m = 20 kg na wysokość h = 10 m z przyspieszeniem a = 0,5 m/s2?
5. Ciężarek zawieszony na sprężynie o współczynniku sprężystości k = 0,4 N/m wykonuje pionowe oscylacje. Siła oporu ruchu powoduje, że amplituda oscylacji maleje razy w ciągu czasu t1 = 2 s. Okres oscylacji wynosi . Oblicz masę ciężarka.
Zestaw 4
1. Definicja pola…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz