Prawo cywilne - strona 5

note /search

Prawo cywilne formalne a materialne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1778

Prawo cywilne materialne a prawo cywilne formalne Prawo cywilne materialne reguluje istnienie określonych praw podmiotowych oraz zasady obrotu tymi prawami i ich ochrony. Zawiera także normy przyznające zdolność do bycia podmiotem praw i do kształtowania swojej sytuacji prawnej. Prawo cywilne proce...

Prawo podmiotowe a prawo przedmiotowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1505

. Prawo podmiotowe a prawo przedmiotowe. Definicja Prawo podmiotowe- wynikające ze stosunku cywilnoprawnego to sfera postępowania w określony sposób przyznana w celu ochrony interesów uprawnionego przez normę prawną zabezpieczenia. -jest elementem stosunku cyw-praw, każdemu prawu podmiotowemu odpo...

Prawo podmiotowe bezwzględne i względne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1582

. Prawo podmiotowe bezwzględne i względne-scharakteryzować, przykłady. kryterium - skuteczność praw pod­miotowych wobec innych podmiotów; Prawa bezwzględne skuteczne wobec wszystkich erga omnes → obowiązek nieingerowania w sferę spraw określonych prawem podmiotowym → kreowane tylko przez normy pr...

Reguły wykładni logicznej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Reguły wykładni logicznej Wykładni logiczna polega na tym, że z interpretowanego przepisu prawnego zostaja w drodze wnioskowania, opartego a regułach logiki wyprowadzone pewne konsekwencje, które nie są wyrażone w jego tekście. Najczęściej spotykane wnioskowania: - arugumentum a maiori ad minus- p...

Rodzaje rzeczy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Rodzaje rzeczy min rodzaje nieruchomości. Podział rzeczy: -ruchome- wszystkie rzeczy, które nie są nieruchomościami -nieruchomości- części powierzchni ziemskie, które stanowią odrębny przedmiot własności(grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane(nieruchomości budynkowe) lub części ta...

RODZAJE UMÓW

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1113

RODZAJE UMÓW: 1.Umowa o dzieło -przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest t...

Stosunek cywilnoprawny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

Co to jest stosunek cywilnoprawny? Jego elementy. Stosunek cywilnoprawny- stosunek uregulowany przez PC; jest to ustanowiona w przepisach prawa więź o charakterze powinnościowym pomiędzy ludźmi lub utworzonymi przez nich organizacjami, uznanymi przez normę prawną za podmioty prawa. Podział: -dwus...

Systematyka prawa cywilnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1988

Systematyka prawa cywilnego wg KC Prawo cywilne dzieli się na działy: -część ogólna- normy cywilnoprawne regulujące zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego; przepisy o dobrach osobistych; -podmioty PC -czynności prawne -problematyka mienia -terminy -przedawnienia roszczeń ...

Uprawnienia, dług, odpowiedzialność

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Uprawnienia dzielą się na: główne- uprawnienie do uzyskania świadczenia, uprawnienie do uzyskania odszkodowania zamiast lub obok świadczenia; uboczne - odsetki, roszczenie o wyjawienie majątku przez dłużnika, uprawnienia uboczne służą uzyskaniu uprawnień głównych. Postępowanie sądowe ma dwa etapy: ...

Ustanie osoby prawnej - łączenie, podział, likwidacja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2303

Ustanie osoby prawnej/ łączenie, podział, likwidacja. Różne powody ustania bytu osoby prawnej: 1. Akt powołanego do tego organu państwa - dotyczy tych organów, które zostały powołane do życia przez akt organu władzy lub administracji państwowej, także osoby prawne oparte na członkostwie i powstałe...