Ustanie osoby prawnej - łączenie, podział, likwidacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustanie osoby prawnej - łączenie, podział, likwidacja - strona 1

Fragment notatki:

Ustanie osoby prawnej/ łączenie, podział, likwidacja.
Różne powody ustania bytu osoby prawnej:
1. Akt powołanego do tego organu państwa - dotyczy tych organów, które zostały powołane do życia przez akt organu władzy lub administracji państwowej, także osoby prawne oparte na członkostwie i powstałe z inicjatywy członków-założycieli mogą ulec rozwiązaniu w tym trybie.
2. Okoliczności obiektywne-, które z mocy ustawy powodują rozwiązanie osoby prawnej np upływ czasu
3. Powołane do tego organy osoby prawnej mogą powziąć uchwałę o jej rozwiązaniu.
Likwidacja- ustanie osoby prawnej łączy się z likwidacją jej działalnością tym samym i jej majątku. Sposób likwidacji jest różny; celem likwidacji jest zakończenie bieżących spraw osoby prawnej, zaspokojenie jej wierzycieli i postąpienie z pozostałym majątkiem tak, jak wymagają tego przepisy obowiązujące dla danego rodzaju osób prawnych. Po dokonaniu czynności likwidacji następuje wykreślenie osoby prawnej z rejestru, co kończy jej byt prawny.
Druga postać ustania osoby prawnej to reorganizacja, która następuje bez jej likwidacji. Może polegać na połączeniu dwu osób prawnych w dwóch wariantach:
- inkorporacja- jedna osoba prawna przejmuje drugą osobę prawną , ustaje zatem tylko osoba prawna przejęta
-unia- łączące się osoby prawne przestają istnieć i na ich miejsce powstaje nowa osoba prawna.
Innym sposobem reorganizacji może być podział osoby prawnej na kilka owych osób prawnych; nie powoduje ustania osoby prawnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz