Powstanie i ustanie osoby prawnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie i ustanie osoby prawnej - strona 1

Fragment notatki:

Powstanie osoby prawnej: Zasada : Art. 37 §1- jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru Wyjątek : wynika z przepisów szczególnych. Ze względu na wpływ państwa na powstanie osoby prawnej, odróżnia się trzy systemy: a) SYSTEM AKTÓW ORGANU WŁADZY PAŃSTWOWEJ- osoba prawna powstaje z inicjatywy organu państwa. Może być nim: - akt normatywny ( ustawa- np. państwowoe uczelnie ). - akt erekcyjny ( do powstania przedsiębiorstw państwowych ) W akcie tym określa się majątek ( państwo występuje w roli fundatora ). Rejestracja ma charakter konstytutywny. b) SYSTEM KONCESYJNY- jednostka organizacyjna powstaje z inicjatywy założycieli, którymi zależnie od typu osoby prawnej mogą być osoby fizyczne lub prawne, ale ponadto potrzebne jest jeszcze zezwolenie właściwego organu państwa ( KONCESJA ), jeśli założyciele spełnią odpowiednie warunki. Rejestracja ma charakter konstytutywny. c) SYSTEM NORMATYWNY- przepisy prawa określają warunki tworzenia osoby prawnej- osoby fizyczne zainteresowane stworzeniem danej osoby prawnej starają się spełnić te warunki, występują o rejestrację. Kontrola dokonuje się w momencie rejestracji osoby prawnej, rejestracja ma charakter deklaratoryjny. Te trzy sposoby wyróżniamy ze względu na wpływ władzy państwowej na tworzenie osoby prawnej: - w systemie aktów- państwo w całości, - w systemie koncesyjnym- inicjatywa osób fizycznych, państwo decyduje, - w systemie normatywnym- inicjatywa osób fizycznych, państwo kontroluje. Art. 37 §2- rodzaje rejestrów oraz ich organizację regulują odrębne przepisy. Ustawa z 1997 o KRS ujednoliciła kwestię rejestrowania osób prawnych. Rejestr prowadzą sądy rejonowe. Są to: a) rejestr przedsiębiorców, b) rejestr stowarzyszeń, c) rejestr opieki zdrowotnej. Wcześniej było to bardzo rozproszone. Ustanie osoby prawnej: a) akt powołanego do tego organu państwa b) okoliczności obiektywne, które z mocy samej ustawy powodują rozwiązanie osoby prawnej, c) decyzją samych organów osoby prawnej, d) reorganizacja, może polegać na: - POŁĄCZENIU dwóch osób prawnych: - INKORPORACJI ( jedna osoba prawna przejmuje drugą ), - UNII ( dwie osoby prawne przestają istnieć, na ich miejsce powstaje nowa osoba prawna ), - PODZIALE jednej osoby prawnej na kilka nowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz